Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Logistycy i informatycy- targowe tygrysy


Projekt: Logistycy i informatycy- targowe tygrysy


Okres realizacji: 01.07.2016-31.10.2017


Lider projektu: Zakład Doskonalenia Zawadowego w Kielcach


Partner: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa


Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Finansowanie projektu: Europejski Fundusz Społeczny


 

Nr projektu: RPSW.08.05.01-26-0025/15


Wartość projektu: 894 575,00 zł


Cel projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej siedmiu szkół zawodowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z terenu województwa świętokrzyskiego (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Starachowice, Opatów, Chmielnik, Włoszczowa) na kierunkach technik logistyk i technik informatyk.


Zadania merytoryczne SIPH-Partnera projektu:


1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych kształcących kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości dla 120 uczniów i uczennic. Zajęcia realizowane w 10 osobowych grupach obejmujące 30 godzin szkoleniowych.

 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie staży zawodowych dla 60 uczniów i uczennic. Czterotygodniowe staże realizowane w miesiącach lipiec-sierpień w przedsiębiorstwach. Na zakończenie staży uczniowie otrzymują od pracodawcy referencje potwierdzające odbycie staży. SIPH koordynuje realizację staży w przedsiębiorstwach.


 

Kontakt:

Marta Pawłowska – 41 368 02 78, e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer