Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

BUR

OPERATOR usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast:
Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżyska-Kamienna
dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR

 

Działanie 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Umowa: RPSW.10.05.00-26-0002/16-00


Okres realizacji: od 1.04.2017 do 31.03.2020


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa została operatorem wyłonionym w konkursie do realizacji usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców w ramach Bazy Usług Rozwojowych. W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, dzięki której wsparcie otrzyma 250 świętokrzyskich firm  z obszaru funkcjonalnego miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna.


W regionie powstał Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych, który umożliwi przedsiębiorcom swobodny wybór usług odpowiadających ich potrzebom rozwojowym. 


W Bazie znajdzie się szeroki wachlarz kursów i specjalistycznych szkoleń zawodowych,  a także m.in. studiów podyplomowych, usług doradczych i innych form wsparcia dla firm. Baza dostępnych usług z każdym dniem się powiększa, a z zasadą jej funkcjonowania można zapoznać się na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Jak będzie wyglądał system finansowania usług rozwojowych?

Na jaką refundację mogą liczyć przedsiębiorcy?


 

Na te pytania znajdziecie Państwo wstępne informacje na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (link poniżej):

http://www.wup.kielce.pl/komunikaty_aktualnosci/item/294-umowy-z-operatorami-bazy-us%C5%82ug-rozwojowych-podpisane

 


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa planuje rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w miesiącu maju br.

 

 

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia informacji na stronie internetowej SIPH.


 

Biuro projektu: 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53/ telefon: 41368 02 78

Oddział: 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer