Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Działanie 6.2 PO KL

                                     
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Moja Firma – Moja Szansa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” realizowanego w ramach PO Kl działanie 6.2.
 
Co jest celem projektu
 
Celem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.
 
Do kogo adresowany jest projekt
 
Projekt skierowany jest w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy:
 
- osoby do 25 roku życia
 
- kobiety
 
- osoby po 45 roku życia.
 
Szczególne preferencje z w.wym grup będą miały na etapie kwalifikowania do projektu osoby , które zamieszkują w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
 
Rekrutacja
 
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach informuje, iż nabór uczestników do udziału w projekcie trwa od 15 października 2008 r. do 24 października 2008r. w godz. Od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.
Informujemy, iż w dniu 24.10.2008 nabór uczestników do projektu został zakończony.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów: Karta zgłoszeniowa, Informacja o przedsięwzięciu (poniżej do pobrania), kopia dowodu osobistego. Szczegółowe informacje dostępne w Biurze Projektu.
 
Realizator projektu zastrzega sobie prawo przedłużenia rekrutacji w przypadku niedostatecznego zainteresowania projektem.
 
Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków, które wpłyneły do projektu wyniki komisji oceniającej ukażą się 14.11.2008.
Za opóźnienia przepraszamy - Zespół oceny projektów.
 
Dokumenty do pobrania
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie pobierz>>
 
Karta zgłoszeniowa pobierz>>
 
Informacja o przedsięwzięciu pobierz>>
 
Karta oceny formalnej pobierz>>
 
Karta oceny merytorycznej pobierz>>
 
Dokumentacja konkursowa do działania 6.2 PO KL pobierz>>
 
 
 
wniosek o przyznanie środków finansowych - pobierz>>
załącznik do wnioski - oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis - pobierz>>
wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - pobierz>>
deklaracja wekslowa (jesden poręczyciel) - pobierz>>
deklaracja wekslowa (dwóch poręczycieli) - pobierz>>
 
 
Przydatne linki
 
 
 
 
Biuro Projektu
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
 
ul. Sienkiewicza 53
 
25-002 Kielce
 
 
II piętro w godz. od 8:00 do 15:00


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer