Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowa firma - Wsparcie na starcie

                       
 
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Nowa firma - wsparcie na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. W ramach projektu planowane jest przeszkolenie łącznie 40 osób i następnie udzielenie środków finansowych dla 20 najlepszych przedsięwzięć gospodarczych wraz ze wsparciem pomostowym przez okres pierwszych 6 m-cy.
 
Do kogo adresowany jest projekt 
 
Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Działania kierowane będą zwłaszcza do studentów i osób do 34. roku życia legitymujących się wyższym wykształceniem. 
 
Wsparcie szczególnie będzie kierowane do osób mieszkających w gminach wiejskich, wiejsko – miejskich, oraz miastach do 25 tyś. mieszkańców
 
Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. 
 
Co jest celem projektu 
 
Celem projektu „Nowa firma – wsparcie na starcie” jest zachęcenie młodych ludzi do zakładania własnej firmy i udzielenie im na starcie pomocy doradczej, szkoleniowej i inwestycyjnej. 
 
Wsparcie obejmować będzie: 
 
1. Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
 
2. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie do 40 tyś PLN, wkład własny minimum 15 % całkowitych wydatków inwestycyjnych), 
 
3. Wsparcie pomostowe obejmujące wsparcie finansowe przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności (do 1000 PLN/m-c) oraz doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rekrutacja 
 
Informujemy,  że w dniu 30.01.2009 r. nabór uczestników do projektu został zakończony.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KLUB PRZEDSIĘBIORCY
 
Zobacz firmy, które powstały dzięki realizacji projektu. więcej >>
 
 
Prasa o projekcie więcej>>
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dokumenty do pobrania 
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie pobierz>>
 
Lista działalności związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą podlegających wykluczeniu ze wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL (Załącznik I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) pobierz>>
 
Klasyfikacja działalności - kody PKD pobierz>>
 
Dokumentacja konkursowa do działania 6.2 PO KL pobierz>>  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacje dla uczestników
 
Wzór biznes planu do działania 6.2 PO KL pobierz>> 
 
Wyniki - rekrutacja październik 2008 pobierz>>
 
Wyniki - Ocena Biznes Planów Uczestników zrekrutowanych w październiku 2008 r. pobierz>>
 
Wyniki - rekrutacja styczeń 2009 pobierz >>
 
Wyniki - Ocena Biznes Planów Uczestników zrekrutowanych w styczniu 2009 r.  pobierz >> 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) pobierz>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Konferencja "Zakładam własną firmę"
 
Mamy przyjemność poinformować, iż 20 stycznia odbyła się konferencja „Zakładam własną firmę”, której organizatorem był zespół projektu „Nowa Firma- wsparcie na starcie” realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo- Handlową na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracyw Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach.
 
Projekt „Nowa Firma- wsparcie na starcie” jest skierowany do młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą i zakłada przeszkolenie łącznie 40 osób, a następnie udzielenie środków finansowych dla 20 najlepszych przedsięwzięć gospodarczych wraz ze wsparciem pomostowym przez okres 6 m-cy.
 
Konferencja zorganizowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo- Handlową promowała wśród uczestników przedsiębiorczość i samozatrudnienie, miała na celu budowanie i wspieranie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych poprzez dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm i możliwości uzyskania wsparcia finansowego przez osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, a przede wszystkim studenci uczelni wyższych z regionu między innymi poprzez Akademickie Biura Karier Politechniki Świętokrzyskiej, Wyższej Szkoły Handlowej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, a także absolwenci.
 
       
Uczestnicy konferencji "Zakładam własną firmę" 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przydatne linki 
 
 
Biuro Projektu „Nowa firma- wsparcie na starcie”
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 53, III piętro
041/ 368-02-78
w godz. od 8:00 do 15:00


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer