Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Perspektywy RSI Świętokrzyskie (Etap II)

     
 
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest Partnerem projektu pn.: Perspektywy RSI Świętokrzyskie (Etap II) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
 
Celem projektu jest zorganizowanie struktur Regionalnego Systemu Innowacji w województwie świętokrzyskim, który powinien charakteryzować się komplementarnością względem regionalnych struktur gospodarczych oraz kompleksowością zadań realizowanych przez poszczególnych partnerów. Powinna powstać funkcjonalna sieć, łącząca wszystkie podmioty działające w sferze transferu wiedzy i technologii. Całość systemu powinna być zorientowana na wspieranie potencjału innowacyjnego małych i średnich firm, zdeterminowana regionalnie układem instytucjonalnym, poziomem rozwoju gospodarczego, zasobami, priorytetami strategii rozwoju, motywacją i wolą współdziałania.
 
Lider Projektu:
 
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej
 
Partnerzy Projektu:
  • Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach.
  • Politechnika Świętokrzyska,
  • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego,
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego,
  • Kielecki Park Technologiczny
 
Zadania realizowane przez SIPH:
  • „Stworzenie sieci współpracy środowiska Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie świętokrzyskim” - więcej>>
  • „Stworzenie sieci współpracy środowiska przedsiębiorców w województwie świętokrzyskim” - więcej>>


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer