Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi

                   
 
 
Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych
kadr spółki Chemar Rurociągi
 
 
 
Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach na podstawie umowy zawartej 6 lipca 2009 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt „Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi”.
 
Projekt ma na celu poprawę efektywności operacyjnej i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa Chemar Rurociągi Spółka z o.o., poprzez podwyższenie wiedzy, umiejętności i dopasowanie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników firmy do wymagań współczesnego rynku. Projekt zapewnia kompleksowe szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstwa, co pozwoli na dostosowanie kompetencji firmy do wymogów rynku i budowy nowoczesnej gospodarki regionu.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.
 
 
BIURO PROJEKTU:

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, IIIp.

25-002 Kielce

Tel/fax: 041368 02 78

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 
 
Przydatne linki
portal Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.efs.gov.pl/

portal Funduszy Strukturalnych: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 
Instytucja Wdrażająca- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: http://www.wup.kielce.pl/
 
W ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi” odbyły się pierwsze szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników.
 
Galeria zdjęć:
 
 
 
 
 
 


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer