Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa zakończyła realizację projektu „Profesjonalne kadry – międzynarodowy sukces firmy”
 • W szkoleniach wzięło udział 140 przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego
  i województw ościennych.
 • Przeszkolono ponad 400 osób
 • Zrealizowano 14 szkoleń z zakresu „Nowoczesnego zarządzania strategicznego” oraz 15 szkoleń z zakresu „Pozyskiwania nowych rynków”.
 • Udział w projekcie umożliwił podwyższenie kompetencji właścicielom, kadrze zarządzającej oraz pracownikom firm w zakresie zarządzania strategicznego, nabycia praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem negocjacji handlowych
  i pozyskiwaniem nowych rynków.
 • Przeprowadzono 1200 godzin szkoleniowych z zakresu:
  • najnowszych strategii zarządzania
  • opracowywania planu marketingowego przedsiębiorstwa
  • przygotowywania biznes planu
  • komunikacji interpersonalnej
  • technik i etapów negocjacji handlowych
  • rozwiązywania konfliktów
  • strategii wejścia na rynki zagraniczne
  • transakcji w handlu zagranicznym.

  Oczami uczestników szkoleń

       
 
„Szkolenie bardzo ciekawe, z praktycznymi ćwiczeniami, ukazujące marketing i negocjacje z nieco innej strony. Ogólnie oceniam szkolenie jako bardzo dobre i przydatne w pracy zawodowej”.
 
„Szkolenie pozwoliło mi spojrzeć w innym kontekście na sprawy związane z wykonywaną pracą. Zapoznałem się z wieloma interesującymi modelami handlowo- marketingowymi funkcjonującymi w dzisiejszej rzeczywistości”
 
 
       
 
 „Gratuluję, profesjonalnie przeprowadzone i zorganizowane szkolenie”
 
„Uważam szkolenie za bardzo przydatne, pozwoli mi ono na bardziej skuteczne prowadzenie komunikacji z pracownikami. Wiedza zdobyta w czasie szkolenia jest bardzo ciekawa i fachowa”
 
        
 
„Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny, bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe, wykładowca przygotowany super”.
 
„Bardzo profesjonalny sposób prowadzenia szkolenia, słuchacze nie mają okazji znudzić się, jest ciekawie i dynamicznie. Wnosi bardzo wiele cennych rozwiązań, które będziemy mogli wykorzystać”.
 
 
         
 
„Bardzo fachowo, przyjemnie, otrzymałem odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam innym te szkolenia”
 
„Bardzo miła atmosfera, ciekawe ćwiczenia, materiały. Bardzo miła prowadząca”
 
„Szkolenie bardzo przydatne, prowadzący szkolenie przeprowadził bardzo fachowo, jest osobą kompetentną i profesjonalistą”.
 
Projekt „Profesjonalne kadry- międzynarodowy sukces firmy” był realizowany od 1go grudnia 2005 roku w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
 
Zespół projektowy składa
 
serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
 
  oraz trenerom prowadzącym szkolenia
 
_________________________________________________________________________________________
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach wychodząc naprzeciw potrzebom szkoleniowym przedsiębiorców, zaprasza na cykl szkoleń, realizowanych w ramach projektu pn. „Profesjonalne kadry – międzynarodowy sukces firmy”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3 Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki.
 
Szkolenia objęte są dofinansowaniem w wysokości 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 60% dla dużych przedsiębiorstw.
 
Celem projektu jest zwiększenie skuteczności przedsiębiorstw w pozyskiwaniu partnerów handlowych, wzrost ich aktywności na międzynarodowych rynkach oraz nabycie umiejętności w zakresie budowania długoterminowych strategii i stosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych.
 
"Pozyskiwanie Nowych Rynków” - łącznie 48 godzin szkoleniowych, celem jest nabycie umiejętności nowoczesnego zarządzania marketingowego, skutecznych negocjacji handlowych i transakcji w handlu zagranicznym poprzez: zwiększenie efektywnego komunikowania firmy z rynkiem klienta, nabycie wiedzy na temat segmentacji, pozycjonowania oferty, metod opracowania prawidłowej polityki cenowej firmy, nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej opracowanie kompleksowej oferty handlowej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.
 
Szkolenia prowadzone są przez dr Grażynę Gębalę, wybitnego i uznanego wykładowcę w prestiżowej uczelni Ecole de Management w Lyonie oraz w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie im. J. Tischnera, konsultanta firm zagranicznych na rynku polskim (FD Mecanic, Biscuits Cantreau), doradcę małych i średnich przedsiębiorstw na rynku francuskim, trenera kadr w zakresie rozwoju eksportu, komunikacji i strategii rozwoju na rynkach międzynarodowych.
 
 
„Nowoczesne Zarządzanie Strategiczne” - łącznie 32 godziny szkoleniowe, celem jest praktyczne przygotowanie menedżerów firm do posługiwania się nowoczesnymi technikami zarządzania, nabycie umiejętności w zakresie sposobów zwiększenia i utrzymania konkurencyjności własnego przedsiębiorstwa, zdefiniowania istotnych dla przedsiębiorstwa działań w horyzoncie najbliższych lat, zidentyfikowania obszarów krytycznych dla własnej firmy, określania źródeł ryzyka oraz poznania modeli i szablonów pomocnych w analizie, tworzeniu i wdrażaniu strategii w firmie.
 
Szkolenia poprowadzone są przez doświadczonych wykładowców Akademii Ekonomicznej w Katowicach dr Marka Kasperka i mgr Katarzynę Wachstiel oraz wykładowców Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wykładowcy posiadają praktykę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, treningów interpersonalnych i menedżerskich, promocji firmy oraz doświadczenie we współpracy z firmami.
 
 
Uczestnikom szkoleń gwarantujemy:
 • wysokiej klasy trenerów i doradców,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • wykorzystanie aktywnych metod szkoleniowych i technik warsztatowych,
 • dostosowanie programu szkolenia do specyficznych potrzeb Państwa Firmy,
 • grupy szkoleniowe – max. do 15 osób,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,

Ponadto uczestnikom szkoleń zapewniamy:

 • dogodne usytuowanie sal szkoleniowych,
 • obiad i przerwy kawowe w każdym dniu szkolenia,
 • miłą atmosferę,


WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 • wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego,
 • podpisanie z SIPH umowy na realizację wybranego szkolenia,
 • dokonanie opłaty szkoleniowej zgodnie z liczbą zgłoszonych uczestników.
Tabela opłat:

 

Opłata za szkolenie w przeliczeniu na 1 osobę

 

Rodzaj przedsiębiorstwa

„Pozyskiwanie Nowych Rynków”

(6 dni szkoleniowych łącznie 48 godz.)

 

„Nowoczesne Zarządzanie Strategiczne”

(4 dni szkoleniowe łącznie 32 godz.)

Duże

780,00 zł

508,00 zł

Mikro oraz
Małe i Średnie

390,00 zł

254,00 zł

 
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku zgłoszenia przez Państwa Firmę udziału 15 osób, tj. pełnej grupy szkoleniowej, istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego, przeznaczonego wyłącznie dla pracowników Państwa Firmy

 
Wykładowcy więcej>>
 
Lista firm przeszkolonych w projekcie  pobierz>>
 
 
Program szkoleń
Opinie uczestników szkoleń:

Przydatne linki:

 
 
 
Informacji udziela

Anna Śmiłowska
tel: 41 344 43 92 wew. 41
fax: 41 344 43 92 wew. 29
e-mail: a_smilowska@siph.com.pl

Justyna Wolder - Miśta
tel/fax: 41 368 02 78
e-mail: j_mista@siph.com.pl
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer