Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Nie ma takiej strony

                       
 
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza Państwa do udziału w projekcie szkoleniowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Doradca Europejski. Moje kwalifikacje – szansa na rynku pracy”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2006-2007 i dotyczyć będzie przeprowadzenia cyklu szkoleń doskonalących umiejętności i podnoszących kwalifikacje zawodowe pracujących osób dorosłych.
 
 
Szkolenia kierowane są do pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych zainteresowanych bezpośrednim pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych. Szkolenie obejmować będzie podstawowe zagadnienia polityki regionalnej Unii Europejskiej i zasad aplikowania o środki pomocowe. Uczestnicy szkolenia poznają między innymi zasady i procedury przygotowania wniosków aplikacyjnych, zasady tworzenia i zarządzania projektami z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, jak i projektów o charakterze inwestycyjnym, zapoznają się z zasadami opracowywania biznes planu dla funduszy unijnych oraz zagadnieniami związanymi z monitoringiem, ewaluacją i rozliczeniem. Proponowane szkolenie objęte jest 100% dofinansowaniem.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 
W ramach projektu przewidzianych jest 18 szkoleń, łącznie dla 270 osób.
 
Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od pracy. Projekt zakłada możliwość wyboru trybu szkolenia, tj. tryb weekendowy w dni wolne od pracy (sobota – niedziela) lub po godzinach pracy (3 razy w tygodniu po 4 godziny).
 
 
Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
 • wysokiej klasy trenerów i wykładowców,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • świadectwo ukończenia szkolenia,
 • przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem,
 • miłą atmosferę.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 18.06.07 w związku z wyczerpaniem limitu miejsc zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie "Doradca Europejski Moje kwalifikacje - szansa na rynku pracy".
 
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji po wpłynięciu wymaganej liczby zgłoszeń. Jednocześnie Organizator może przedłużyć okres rekrutacji, jeśli nie zgłosi się wymagana liczba kandydatów.
 
Osoby mające trudności z dostarczeniem formularza osobiście prosimy o przesyłanie pocztą zwykłą z dopiskiem na kopercie „Doradca Europejski”, decyduje data stempla pocztowego.
 
 
 
"Oczami" naszych uczestników
  
 
 
„Jestem zadowolona z odbytego szkolenia.
Myślę, że był to czas bardzo dobrze spędzony.
Pozwolił mi usystematyzować posiadaną
wiedzę oraz zdobycie nowej, którą z pewnością wykorzystam w praktyce. Wysoko oceniam kadrę prowadzącą szkolenie – osoby kompetentne,
posiadające doświadczenie praktyczne
w realizacji projektów, ciekawie prowadzące
zajęcia i otwarte na rozwiązywanie indywidualnych problemów w przyszłości”
 
 
 
  
        
 
 „Szkolenia bardzo mnie zainteresowały; Wysoki poziom wykładowców i miła atmosfera sprawiły, że z przyjemnością słuchałam wykładów i uczestniczyłam w zajęciach. Organizacja szkolenia również bardzo dobra. Szczególnie mile zaskoczył mnie poczęstunek…”
 
"Bardzo dobrze przygotowane materiały, profesjonalni wykładowcy(..), którzy świetnie znają się na materii jaką usilnie starali się nam przekazać. (…) Ogólnie szkolenie oceniam jako wartościowe i przekazujące dużą wiedzę”
„Profesjonalne przygotowanie, duży nacisk na ćwiczenia, co pozwoliło nabyć umiejętności praktyczne"
 
 
 
 
 
 
„Na szkoleniu zawsze panowała miła i przyjazna atmosfera sprzyjająca twórczej pracy w zespole”

„Szkolenie Doradca Europejski było przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wiedzę, którą tam zdobyłam wykorzystam obecnie w mojej pracy (…)
z przyjemnością skorzystam z innych szkoleń organizowanych przez SIPH”.

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym
jak i organizacyjnym”

 
 
 
 
 
  
  
  
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
 
 
 
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa - ośrodek sieci Enterprise Europe zakończył realizację projektu regionalnego „Doradca Europejski. Moje kwalifikacje – szansa na rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.
 • Przygotowano 300 osób z terenu województwa świętokrzyskiego, do opracowywania projektów i aplikowania o środki unijne.
 • Udział w projekcie umożliwił zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i rozwinięcie umiejętności, dzięki którym znacząco wzrosły szanse zawodowe uczestników na regionalnym rynku pracy.
 • Przeprowadzono 21.600 godzin szkoleniowych z zakresu:
  • polityki regionalnej UE
  • zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych
  • zarządzania projektem
  • szacowania kosztów projektu
  • konstruowania budżetu i harmonogramu działań
  • opracowywania biznes planu
  • studium wykonalności
  • konstruowania wniosku i dokumentacji aplikacyjnej 
  • prawa zamówień publicznych w świetle projektów unijnych
Zespół projektowy
składa serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom oraz
trenerom prowadzącym szkolenia
 
 
Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, którzy szczególnie podkreślali:
 • Profesjonalne przygotowanie oraz bogate doświadczenie kadry prowadzącej,
 • Wysoka przydatność zdobytych umiejętności w pracy zawodowej,
 • Odpowiednio dobrane materiały szkoleniowe,
 • Wyjątkowo miła, przyjazna i twórcza atmosfera panującą na szkoleniach,
 • Profesjonalną organizację szkoleń.
 
 
 
 
Opinie uczestników  zobacz>>
 
Galeria zdjęć   zobacz>>
 
Przydatne linki
 
 
Biuro Projektu
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
 III piętro w godz. od 7:30 do 15:30
 
 
Informacji udziela
 
Marta Pawłowska
tel: 41 344 43 92 wew. 34
fax: 41 368 02 78
e-mail: m_pawlowska@siph.com.pl
 


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer