Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo SIPH

Zasady używania logo Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
 
 
Można używać logo Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej wyłącznie wg poniższych zasad:
  • Logo z dopiskiem "Członek Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej" na swoich materiałach marketingowych mogą używać jedynie członkowie Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
  • Logo jest plikiem graficznym w formacie JPG, zawierającym słowa „Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa”. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Logo
  • Logo można umieszczać na stronach sieci Web z linkiem do strony Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej (http://www.siph.com.pl/). Logo musi być wyświetlane z zachowaniem minimalnego odstępu (20 pikseli) od innych graficznych lub tekstowych elementów na stronie. Logo Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej nie może być częścią żadnego innego logo. Znaki innych firm mogą jednak występować na tej samej stronie (z uwzględnieniem zasad opisanych w tym punkcie)
  • Nie można zmieniać rozmiaru, proporcji, kolorów i elementów Logo, a także animować go, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu
  • Nie można umieszczać Logo w publikacjach i witrynach, których zawartość dyskredytuje Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową lub jej produkty i usługi, narusza jej własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem
  • Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa zastrzega sobie także prawo do podjęcia działań przeciw użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym jej własność intelektualną lub inne prawa

 

Logo Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej:
 


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer