Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalna Instytucja Finansująca


Z przyjemnością informujemy, ze Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, opierając się na rekomendacji Komisji konkursowej zadecydował o powierzeniu Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej roli Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie świętokrzyskim. Umowa ramowa została podpisana 15 maja 2008r. SIPH będzie pełnić funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
 
Wcześniej Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa świadczyła usługi Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach Programu PHARE 2000 i PHARE 2001 SSG, Sektorowy Program PHARE 2002 oraz Regionalny Program PHARE 2002 SSG, PHARE 2003 Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw – Inwestycje w MSP w Technologie i Innowacje oraz PHARE 2003 SSG Regionalny Program Wsparcia dla MSP. W roku 2004 SIPH rozpoczęła realizację działań 2.1 i 2.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 
W tej części serwisu zamieściliśmy informacje o wdrażanych przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową programach pomocowych  na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zarówno w okresie przedakcesyjnym jak również po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 
WDRAŻANY W LATACH 2007-2014
 
WDRAŻANE W LATACH 2001-2007


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer