Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze Przedakcesyjne

 Projekty wdrażane do 2004 roku.
 

>>PHARE 2000         >>PHARE 2001       >>PHARE 2002         >>PHARE 2003

 
PHARE 2000

W ramach programu PHARE 2000, przygotowującego Polskę do korzystania z Funduszy Strukturalnych UE utworzona została struktura wdrażania programów wsparcia sektora
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce, obejmująca trzy poziomy działania:

  • poziom krajowy - agencja rządowa odpowiedzialna za wdrażanie polityki sektorowej państwa wobec sektora MSP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • poziom regionalny - Regionalne Instytucje Finansujące RIF - wojewódzkie instytucje zarządzające realizacją programów regionalnych skierowanych do sektora MSP, współpracujące z agencją rządową przy realizacji programów krajowych
  • poziom lokalny - wyspecjalizowane jednostki doradcze, informacyjne szkoleniowe i finansowe oraz konsultanci i eksperci realizujący usługi bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstw lub ich grup.

Program

Terminy składania
wniosków o dotacje

Wstęp do jakości

Do godziny 1600 w dniach:
21 lipca 2003
18 sierpnia 2003
22 września 2003
20 października 2003
17 listopada 2003
8 grudnia 2003
19 stycznia 2004

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

Do godziny 1600 w dniach:
7 lipca 2003
4 sierpnia 2003
8 września 2003
6 października 2003
3 listopada 2003
1 grudnia 2003

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

Do godziny 1600 w dniach:
7 lipca 2003
4 sierpnia 2003
8 września 2003
6 października 2003
3 listopada 2003
1 grudnia 2003
12 stycznia 2004
9 lutego 2004
1 marca 2004

Program Promocji Eksportu

Do godziny 1500 w dniach:
28 lipca 2003
11 sierpnia 2003
6 października 2003
8 grudnia 2003
9 lutego 2004
15 marca 2004

Wprowadzenie do Eksportu

Do godziny 1500 w dniach:
28 lipca 2003
18 sierpnia 2003
13 października 2003
15 grudnia 2003
16 lutego 2004
1 marca 2004
15 marca 2004
27 kwietnia 2004 

PHARE 2001

W ramach programu PHARE 2000, przygotowującego Polskę do korzystania z Funduszy Strukturalnych UE utworzona została struktura wdrażania programów wsparcia sektora
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce, obejmująca trzy poziomy działania:

  • poziom krajowy - agencja rządowa odpowiedzialna za wdrażanie polityki sektorowej państwa wobec sektora MSP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • poziom regionalny - Regionalne Instytucje Finansujące RIF - wojewódzkie instytucje zarządzające realizacją programów regionalnych skierowanych do sektora MSP, współpracujące z agencją rządową przy realizacji programów krajowych
  • poziom lokalny - wyspecjalizowane jednostki doradcze, informacyjne szkoleniowe i finansowe oraz konsultanci i eksperci realizujący usługi bezpośrednio na rzecz przedsiębiorstw lub ich grup.

Program

Terminy składania
wniosków o dotacje

Program Rozwoju Przedsiębiorstw - Phare 2001 SSG
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 28 lipca 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 6 października 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 8 grudnia 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 9 lutego 2004)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 15 marca 2004)

Do godziny 1500 w dniach:
28 lipca 2003
11 sierpnia 2003
6 października 2003
8 grudnia 2003
9 lutego 2004
15 marca 2004

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 6 października 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 8 grudnia 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 9 lutego 2004)

Do godziny 1500 w dniach:
28 lipca 2003
11 sierpnia 2003
6 października 2003
8 grudnia 2003
9 lutego 2004
15 marca 2004

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Phare 2001 SSG
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 28 lipca 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 18 sierpnia 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 13 października 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 1 marca 2004)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 15 marca 2004)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 27 kwietnia 2004)

Do godziny 1500 w dniach:
28 lipca 2003
18 sierpnia 2003
13 października 2003
15 grudnia 2003
16 lutego 2004
1 marca 2004
15 marca 2004
27 kwietnia 2004

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - Phare 2001 SSG
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 28 lipca 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 18 sierpnia 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 10 października 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 12 grudnia 2003)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 13 lutego 2004)
Zatwierdzone umowy dotacji (składane do 15 marca 2004)

Do godziny 1500 w dniach:
28 lipca 2003
18 sierpnia 2003
10 października 2003
12 grudnia 2003
13 lutego 2004
15 marca 2004


PHARE 2002
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960) przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc inną niż de minimis po 15 września 2004 r. zobowiązani są do załączania do wniosku o udzielenie wsparcia wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia. Wzór formularza stanowi załącznik do wniosku o udzielenie wsparcia.


 

 

Phare 2002 SSG Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce

 

Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw

Udzielone dotacje z terminu 27 września 2004 r

Udzielone dotacje z terminu 25 października 2004 r.

6 sierpnia 2004 r.

27 września 2004 r.

25 października 2004 r.
29 listopada 2004 r.

17 stycznia 2005 r.

1 marca 2005 r.
1 kwietnia 2005 r.
22 kwietnia 2005 r.

6 czerwca2005 r.


Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

 

 

Udzielone dotacje z terminu 30 sierpnia 2004 r.
Udzielone dotacje z terminu 28 lutego 2005 r.

30 sierpnia 2004 r.

8 listopada 2004 r.

10 stycznia 2005 r.

28 lutego 2005 r.

 


*Wnioski o dotacje w ramach Programu BHP w sektorze MSP dla województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego będzie można składać w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.

 

 

 

Wnioski należy składać zawsze do godziny 15:00 w Regionalnej Instytucji Finansującej- Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

PHARE 2003

PROGRAMY KRAJOWE:

 

Phare 2003 Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw

- Inwestycje MSP w Technologie i Innowacje

 

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw

w oparciu o nowe technologie

- Wsparcie na Doradztwo

12 sierpnia 2005 r.

09 września 2005 r.

- Wsparcie na Inwestycje
Lista przyznanego wsparcia

08 sierpnia 2005 r.

 

Ścieżki od Innowacji do Biznesu

 

- Wsparcie na Doradztwo

12 sierpnia 2005 r.

09 września 2005 r.

- Wsparcie na Inwestycje
Lista przyznanego wsparcia

10 sierpnia 2005 r.

 

Program Sektorowy MSP i Innowacyjność

 

Pożyczka na innowacje

Wnioski przyjmowane są na bieżąco i muszą być złożone w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 


PROGRAMY REGIONALNE:

 

Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza

Regionalny Program Wsparcia dla MSP

 

Program Rozwoju Przedsiębiorstw
Udzielone dotacje z terminu 19 sierpnia 2005 r.
Udzielone dotacje z terminu 09 września 2005 r.
Udzielone dotacje z terminu 03 października 2005 r.
Udzielone dotacje z terminu 13lutego 2006 r.
Udzielone dotacje z terminu 20 kwietnia 2006 r.

19 sierpnia 2005 r.

09 września 2005 r.

03 października 2005 r.
21 listopada 2005 r.

16 stycznia 2006 r.

13 lutego 2006 r.

20kwietnia 2006 r.*

15maja 2006 r.*

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
Udzielone dotacje z terminu 18 listopada 2005 r.

16 sierpnia 2005 r.

02 września 2005 r.

24 października 2005 r

18 listopada 2005 r.

02 stycznia 2006 r.

06 lutego 2006 r.

25kwietnia 2006 r.*

18maja 2006 r.*

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
Udzielone dotacje z terminu 07 października 2005 r.

07 października 2005 r.

09 grudnia 2005 r.

03 lutego 2006 r.

 


*- Zwracamy uwagę, iż dofinansowaniu będą mogły podlegać jedynie projekty, których okres realizacji nie przekroczy terminu 31 sierpnia 2006 r.

 
 
 

Wnioski należy składać zawsze do godziny 15:00 w Regionalnej Instytucji Finansującej- Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Zapraszamy do składania wniosków.

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer