Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Działanie 4.2. - zadania SIPH

W ramach Działania 4.2 POIG Regionalna Instytucja Finansująca wykonuje następujące zadania:
 
I. w zakresie kontroli projektów:
  • kontroluje prawidłowość realizacji projektów w zakresie i w terminach określonych procedurami;
  • przygotowuje kontrole zgodnie z etapami opisanymi procedurami i sporządzonym w PARP planem kontroli projektów;
  • przeprowadza kontrole zarówno w siedzibach Beneficjentów, jak i w miejscach realizacji projektów;
  • przygotowuje raporty z kontroli oraz analizuje wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji co do wyniku kontroli;
  • przesyła opracowany raport z kontroli do PARP.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer