Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Członkostwo

Kto może uzyskać członkostwo w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej?
 
Deklarację przystąpienia w poczet firm członkowskich zrzeszonych w SIPH mogą złożyć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej spółki utworzone zgodnie z prawem polskim, mające siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzące działalność gospodarczą.

Składkę członkowską prosimy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy Kielce
24 8493 0004 0000 0029 1378 0002


Jakie są warunki przystąpienia do Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej?   
  • znajomość i przestrzeganie Statutu SIPH   pobierz>>
  • wypełniona deklaracja przystąpienia do Izby  pobierz>>
  • wypełnione oświadczenie  pobierz>>
  • uiszczona opłata wpisowa i składka   pobierz>>
  
  
Informacji udziela
 
Jarosław Bator 
tel.: 041 344 43 92 wew. 29


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer