Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat Staropolski

              
 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa honoruje solidne firmy, przyznając im Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca. Wręczenie odbyło się 17 maja 2018 roku podczas gali z okazji podsumowania konkursu Novator 2017.

 

Posiadanie certyfikatu jest sygnałem dla innych, że mają do czynienia z odpowiedzialnym partnerem. Potwierdzeniem, że firma działa zgodnie z prawem, z przyjętymi w biznesie standardami etycznymi oraz wypełnia zobowiązania wobec instytucji państwowych. Aby uzyskać Certyfikat Staropolski należy wypełnić wymagające warunki regulaminu, a decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Zarząd Izby. Dokument ważny jest przez rok.

W myśl regulaminu firmy przystępujące do programu po raz pierwszy otrzymują medal i dyplom w ramkach, w przypadku kontynuacji – dyplom. Certyfikat Staropolski przyznawany jest także organizacjom nie mającym statusu przedsiębiorstwa. Instytucje otrzymują Certyfikat Staropolski – Rzetelny Partner.

Certyfikaty wręczali prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski i prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Cezary Tkaczyk.

Po raz pierwszy Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca otrzymała Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. To największa niepaństwowa uczelnia w województwie świętokrzyskim i jedna z większych w kraju. Obecnie studiuje w niej około 3 500 studentów na 12 kierunkach. W ostatnich latach uczelnia przeszła od kształcenia ogólnego, „akademickiego” na rzecz podejścia praktycznego. WSEPiNM reprezentował prorektor dr Krzysztof Wątorek.

Dla kolejnych firm Certyfikat Staropolski jest kontynuacją z poprzednich lat.

BIO-MED Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi związane z gospodarką odpadami, spółka zdobyła znaczący udział w krajowym rynku odpadów przemysłowych. Certfikat odebrał prezes Zarządu Bartosz Leżoń.

Kancelaria Prawna Trzebiński i Partnerzy z Kielc świadczy kompleksową obsługę prawną oraz obsługę wierzytelności na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Kancelarię reprezentował Dariusz Trzebiński.

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. produkuje kruszywa drogowe i budowlane, kamień przemysłowy, a także nawozy rolnicze, które są naturalnym źródłem węglanu wapnia. Certyfikat dla kopalni odebrał przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Nowak.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. dostarczają wodę – dodajmy: wodę o wysokich walorach spożywczych i zdrowotnych – i odprowadzają nieczystości w Kielcach oraz trzech okolicznych gminach. Spółkę reprezentowała dyrektor Danuta Brymerska .

Funtronic Sp. z o.o. jest producentem Magicznego Dywanu interaktywnego urządzenia projekcyjnego, które stanowi innowacyjną pomoc dydaktyczną. Firma jest liderem na rynku europejskim, sprzedaje swój produkt do 12 państw.
Od lewej: prezydent SIPH Cezary Tkaczyk, prezes KIG Andrzej Arendarski, dyrektor Danuta Brymerska z Wodociągów Kieleckich, przewodniczący Rady Nadzorczej KW Morawica Stanisław Nowak, Dariusz Trzebiński właściciel Kancelarii Prawnej Trzebiński & Partnerzy, prezes Zarządu spółki BIO-MED Bartosz Leżoń oraz prorektor WSEPiNM dr Krzysztof Wątorek

 
Laureaci Certyfikatu Staropolskiego - Rzetelny Przedsiębiorca

Nazwa firmy

Strona www

Data ważności certyfikatu

Bio-Med Sp. z o.o. Kielce

www.biomedplus.com.pl


08.05.2019 r.


Funtronic Sp. z o.o. Kielce

www.funtronic.eu

08.05.2019 r.

Kancelaria Prawna Trzebiński i Partnerzy Kielce

www.k-prawna.pl

08.05.2019 r.

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. Morawica

www.kwmorawica.kielce.pl

08.05.2019 r.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce

www.wod-kiel.com.pl

08.05.2019 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

www.wseip.edu.pl

08.05.2019 r.


Informacji udziela Jarosław Bator, tel. 41 344 43 92 w. 29 

 
Regulamin Certyfikatu SIPH - pobierz>>
Deklaracja firm - pobierz>>
Deklaracja instytucji - pobierz>>


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer