Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat Staropolski

              
 
Szanowni Przedsiębiorcy,
 
W warunkach dużej konkurencji na rynku dla przedsiębiorstw istotne jest potwierdzenie własnej wiarygodności i rzetelności. To buduje markę. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, wychodząc na przeciw tym potrzebom, postanowiła honorować solidne firmy, przyznając im Certyfikat Staropolski Rzetelny Przedsiębiorca. Posiadanie tego świadectwa jest sygnałem dla innych, że mają do czynienia z odpowiedzialnym, liczącym się na rynku partnerem. Potwierdzeniem tego, że firma działa zgodnie z prawem, z przyjętymi w biznesie standardami etycznymi oraz wypełnia zobowiązania wobec instytucji państwowych.
 
Certyfikat Staropolski Rzetelny Przedsiębiorca podnosi wiarygodność firmy w oczach inwestorów podczas udziału w przetargach (w szczególności na środki publiczne), w kontaktach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi, przy zawieraniu umów handlowych i partnerskich.
 
Misją SIPH jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a Certyfikat Staropolski to element kreowania trwałej i bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich firm działających na rynku. I nie tylko przedsiębiorstw – także dla instytucji otoczenia biznesu i wielu innych, uczestniczących w życiu publicznym. Dlatego SIPH przyznaje również Certyfikat Staropolski Rzetelny Partner.
 
Mocą i atutem Certyfikatu Staropolskiego są autorytet i prestiż Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jako największej, najaktywniejszej w województwie świętokrzyskim instytucji samorządu gospodarczego i otoczenia biznesu.
 
Wszystkich zainteresowanych Certyfikat Staropolskim zachęcam do zapoznania się z regulaminem jego przyznawania.
 
Zapraszam do współpracy!
 
Prezydent SIPH
Cezary Tkaczyk
 
Certyfikat Staropolski na skróty:
Adresaci: firmy z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego, prowadzące działalność gospodarczą minimum 2 lata oraz instytucje z siedzibą na terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Warunki przyznawania: wypełnienie wniosku, dołączenie dokumentów i oświadczeń wymienionych w regulaminie, które zostaną zweryfikowane przez specjalistów SIPH, wniesienie opłaty.
 
Forma certyfikatu: dyplom i emblemat w metalu.
 
Okres ważności: 1 rok.

W bieżącej edycji zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia 2018 roku

 
Laureaci Certyfikatu Staropolskiego - Rzetelny Przedsiębiorca

Nazwa firmy

Strona www

Data ważności certyfikatu

Bio-Med Sp. z o.o. Kielce

www.biomedplus.com.pl

08.05.2018 r.

Funtronic Sp. z o.o. Kielce

www.funtronic.eu

08.05.2018 r.

Globtrak Polska Sp. z o.o. Kielce

www.globtrak.pl

08.05.2018 r.

Kancelaria Prawna Trzebiński i Partnerzy Kielce

www.k-prawna.pl

08.05.2018 r.

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. Morawica

www.kwmorawica.kielce.pl

08.05.2018 r.

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp.j. Końskie

www.fansuld.pl

08.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon” Sp. z o.o. Kielce

www.supon.kielce.pl

08.05.2018 r.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce

www.wod-kiel.com.pl

08.05.2018 r.

Informacji udziela Jarosław Bator, tel. 41 344 43 92 w. 29 

 
Regulamin Certyfikatu SIPH - pobierz>>
Deklaracja firm - pobierz>>
Deklaracja instytucji - pobierz>>


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer