Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat Staropolski

              
 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa honoruje solidne firmy, przyznając im Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca. Wręczenie odbyło się 16 maja 2019 roku podczas gali z okazji podsumowania konkursu Novator 2018.

 

Posiadanie certyfikatu jest sygnałem dla innych, że mają do czynienia z odpowiedzialnym partnerem. Potwierdzeniem, że firma działa zgodnie z prawem, z przyjętymi w biznesie standardami etycznymi oraz wypełnia zobowiązania wobec instytucji państwowych. Aby uzyskać Certyfikat Staropolski należy wypełnić wymagające warunki regulaminu, a decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Zarząd Izby. Dokument ważny jest przez rok.

W myśl regulaminu firmy przystępujące do programu po raz pierwszy otrzymują medal i dyplom w ramkach, w przypadku kontynuacji – dyplom. Certyfikat Staropolski przyznawany jest także organizacjom nie mającym statusu przedsiębiorstwa. Instytucje otrzymują Certyfikat Staropolski – Rzetelny Partner.

Certyfikaty 16 maja 2019 roku wręczali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Cezary Tkaczyk. Dla wszystkich firm Certyfikat Staropolski jest kontynuacją z poprzednich lat.


Kancelaria Prawna Trzebiński i Partnerzy z Kielc świadczy kompleksową obsługę prawną oraz obsługę wierzytelności na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Kancelarię reprezentował Dariusz Trzebiński.


Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. produkuje kruszywa drogowe i budowlane, kamień przemysłowy, a także nawozy rolnicze, które są naturalnym źródłem węglanu wapnia. Certyfikat dla kopalni odebrała mec. Elżbieta Molenda.


Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon Sp. z o.o. Kielce reprezentował dyrektor Remigiusz Siwiec. Supon montuje, serwisuje i monitoruje systemy bezpieczeństwa pożarowego i antywłamaniowego, oferuje kompleksowe wyposażenie w środki ochrony osobistej i sprzęt BHP.

 


Firmę TRAKT S.A. Górki Szczukowskie reprezentował wiceprezes Przemysław Pypeć . TRAKT od blisko 50 lat modernizuje i remontuje drogi wszelkich kategorii. Wytwarza też kilka rodzajów emulsji asfaltowej oraz masę mineralno-asfaltową „na zimno”.

 


Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. dostarczają wodę – dodajmy: wodę o wysokich walorach spożywczych i zdrowotnych – i odprowadzają nieczystości w Kielcach oraz trzech okolicznych gminach. Spółkę reprezentował prezes Henryk Milcarz.


Po raz drugi Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca otrzymała Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. To największa niepaństwowa uczelnia w województwie świętokrzyskim i jedna z większych w kraju. Obecnie studiuje w niej około 3500 studentów na 12 kierunkach. W ostatnich latach uczelnia przeszła od kształcenia ogólnego, „akademickiego” na rzecz podejścia praktycznego. WSEPiNM reprezentował dziekan dr Wiktor Krasa.Laureaci Certyfikatu Staropolskiego - Rzetelny Przedsiębiorca

Nazwa firmy

Strona www

Data ważności certyfikatu

Kancelaria Prawna Trzebiński i Partnerzy Kielce

www.k-prawna.pl


08.05.2020 r.


Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. Morawica

www.kwmorawica.kielce.pl


 

08.05.2020 r.

PHT SUPON Sp. z o.o. Kielce

www.supon.kielce.pl

08.05.2020 r.

Trakt S.A. Górki Szczukowskie

www.trakt.kielce.pl

08.05.2020 r.

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce

www.wod-kiel.com.pl

08.05.2020 r.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach

www.wseip.edu.pl

08.05.2020 r.


Informacji udziela Jarosław Bator, tel. 41 344 43 92 w. 29 

 
Regulamin Certyfikatu SIPH - pobierz>>
Deklaracja firm - pobierz>>
Deklaracja instytucji - pobierz>>


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer