Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

RIF

             Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka             

                
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 
  Regionalna Instytucja Finansująca
 
 
Informacje Podstawowe
 
Numery telefonów RIF, pod którymi można uzyskać informacje w zakresie
działań POIG obsługiwanych przez RIF :
+ 41 344 43 92 wew.: 35, 47, 28, 27
 
 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansująca realizuje zadania związane z obsługą następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwanego dalej „PO IG":

 

 • Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych";
 • Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej";
 • Działanie 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu";
 • Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R";
 • Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego";
 • Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym";
 • Pilotaż PO IG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku";
 • Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i Fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych":
 • Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym";
 • Działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności";
 • Działanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej";
 • Działanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej";
 • Działanie 6.1 .,Paszport do eksportu";
 • Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej";
 • Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B";

  

 

 

 

 
 
 
 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer