Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacyjne


Usługi informacyjne realizowanie są przez uprawnionych konsultantów akredytowanych w Krajowym Systemie Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb odbiorcy usługi, tj. przedsiębiorcy lub osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą . Oferujemy dostarczenie niezbędnej aktualnej wiedzy celem umożliwienia odbiorcy usługi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie istotnych decyzji rozwojowych.


Usługi informacyjne m.in. obejmują :

  • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej;
  • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł;
  • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw;
  • rozwój zasobów ludzkich;
  • wykorzystywanie technologii informacyjnych;
  • ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP);
  • skuteczne pozyskiwanie środków UE 2014-2020;
  • prowadzenie i rozliczanie projektów UE 2014-2020;
  • informacja o aktualnym dofinansowaniu UE.


Produktem usługi jest informacja odpowiadająca skonkretyzowanym potrzebom klienta, udzielona klientowi w ustalonej formie: pisemnej lub ustnej.Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer