Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Baza Usług Rozwojowych - II edycja

 

„Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”
– kolejna edycja


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii rozpoczęła realizację projektu „Kadry dla biznesu - dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”.


Projekt stanowi kontynuację doskonale znanego i cieszącego się popularnością projektu wspierającego w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania procesy adaptacyjne w przedsiębiorstwach MMŚP mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, a tym samym ich rozwoju w kontekście dostosowania do aktualnych wymogów rynku pracy. W ramach projektu przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.


Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorców (MMŚP) i ich pracowników, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.


Wsparcie dotyczy dofinansowania do 80% kosztów realizacji usług rozwojowych mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. Rodzaje usług objętych wsparciem obejmują:

· usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw np. doradztwo biznesowe, mentoring, asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej,

· usługi rozwojowe dla pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa np. ogólne i specjalistyczne szkolenia.


Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie ciągłym. Planowany termin rozpoczęcia naboru to marzec 2020 r.


Projekt realizowany będzie do 30.06.2023 roku. Wartość projektu: 47 967 290,25 zł (kwota dofinansowania: 40 175 444,00 zł). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dodatkowe informacje:

25-002 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 53, tel. 41368 02 78
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer