Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej


Projekt realizowany w partnerstwie przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową i Politechnikę Świętokrzyską na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiINFORMACJA O PROJEKCIE

Potęga wiedzy–pracownicy firm kapitałem regionu”


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach – Lider Projektu wraz z Politechniką Świętokrzyską – Centrum Kształcenia Ustawicznego – Parterem Projektu, zaprasza przedsiębiorców z sektora MMŚP do udziału w projekcie szkoleniowo - doradczym „ Potęga wiedzy – pracownicy firm kapitałem regionu”, realizowanym w ramach PO KL działanie 8.1.1.schemat A1.

Okres realizacji projektu:

1.05.2014 r. – 30.06.2015 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza mikro małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w szkoleniach menedżerskich. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

OFERTA SZKOLEŃ MENEDŻERSKICH    Lp.

Nazwa szkolenia i czas trwania

Opis szkolenia i certyfikacja

1

Lean Practicioner – Praktyk KAIZEN®  

 

Czas trwania: 48   h szkolenia i 14 h doradztwa na osobę

Szkolenia i doradztwo wdrożeniowe dla firmy oparte o metodykę KAIZEN. Szkolenia prezentujące metody i techniki służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w przedsiębiorstwie. Szkolenia połączone z doradztwem pozwalają na praktyczne rozpoznawanie i likwidowanie marnotrawstwa w firmie, a tym samym zwiększenie jej rentowności. Na tym poziomie prezentowane są metody i techniki KAIZEN®, TPM® oraz Just-In-Time służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w zakładzie. Z tymi kwalifikacjami Praktyk KAIZEN® może stosować metody KAIZEN® i realizować je w praktyce.

 

Certyfikat: Praktyk KAIZEN® – KAIZEN Institute Conulting Groupe Polska

2

Zarządzanie projektem wg Programu TenStep- Project Management Process   

 

 

Czas trwania: 64 h

Warsztaty z zarządzania projektami stworzone na bazie metodologii Project Management Body of Knowledge, opracowanej przez Project Management Institute. Poszczególne kroki (steps) odpowiadają na potrzebę zwiększania dyscypliny zarządzania projektem wraz ze wzrostem jego skali. Numeracja kroków ustala równocześnie ich priorytety:

Krok 1 – zdefiniowanie pracy do wykonania

Krok 2 – budowanie planu i budżetu

Krok 3 – zarządzanie harmonogramem i budżetem

Krok 4 – zarządzanie problemami krytycznymi

Krok 5 – zarządzanie zmianą

Krok 6 – zarządzanie komunikacją

Krok 7 – zarządzanie ryzykami

Krok 8 – zarządzanie ludźmi

Krok 9 – zarządzanie jakością

Krok 10 – zarządzanie pomiarami

 

Certyfikat : TenStep Project Management Foundation™ (Fn-TSPM)

3

Zarządzanie projektem wg metodyki PMI

 

 

Czas trwania: 56 h   

Warsztaty, których celem jest podniesienie kompetencji w zakresie realizacji projektu, w oparciu o międzynarodowy standard opracowany przez Project Management Institute. Standard  PMBOK Guide jest to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami . Daje on uczestnikom możliwość:

 

- Zdobycia kompetencji opartej o najlepsze międzynarodowe praktyki - jeden z najbardziej uznanych, rozpoznawalnych standardów zarządzania projektami;

- Wzrostu efektywności projektu w środowisku wieloorganizacyjnym dzięki stosowaniu uznanego, międzynarodowego podejścia.

- Zdobycia kompetencji w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem w projekcie;

- Usprawnienia komunikacji w projekcie, dzięki zastosowaniu spójnego i jednolitego podejścia do zarządzania ryzykiem;

 

 

Certyfikat : Project Management Institute (PMI) - PMI® CAPM - Certified Associate in Project Management®

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaproszenie - pobierz>>  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cel projektu

 

Podniesienie poziomu kompetencji związanych z globalizacją gospodarki u min. 250 pracowników technicznych i kadry zarządzającej 85 MMŚP z kluczowych branż regionu, poprzez szkolenia, doradztwo i certyfikację uzyskanych kwalifikacji.

 

Adresaci projektu:

 • właściciele;

 • kadra zarządzająca;

 • pracownicy, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w następujących branżach (jednej lub więcej) uznanych za kluczowe w województwie świętokrzyskim:

 

 • budowlanej;

 • metalurgicznej;

 • metalowej;

 • maszynowej;

 • spożywczej;

 • turystycznej;

 • hotelowej;

 • sanatoryjno–zdrowotnej;

 • transportowej;

 • mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów;

 • związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;

 • usługowej;

 • handlowej.

 

Miejsce :

Kielce i okolice


Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa:


Certyfikowane szkolenia i doradztwo dla kadry menedżerskiej

 • Warsztaty Project Management Process wg. Programu Ten StepŸ

 • Warsztaty Zarządzania projektem wg metodyki PMIŸ

 • Warsztaty Lean Practicioner

 • Doradztwo wdrożeniowe z zakresu Lean Practicioner

Certyfikowane szkolenia dla kadry technicznej

 • Badania nieniszczące (wizualne, magnetyczno – proszkowe, ultradźwiękowe, penetracyjne, radiograficzne)

 • Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 • Audiotor Zakładowej Kontroli Produkcji

 • Auditor Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

 • Auditor Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

   

Certyfikowane szkolenia ICT

 • ECDL Core

 • ECDL Start

 • ECDEL Advanced

 • ECDL CAD

Certyfikowane szkolenia językowe

 • Język angielski w biznesie

 • Język niemiecki w biznesie

Regulamin projektu "Potęga wiedzy" - pobierz>>


Kontakt

Więcej informacji:

Biuro Projektu - Lider:

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel./fax 41-368-02-78

e-mail: a_smilowska@siph.com.pl

III piętro
PowrótStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer