Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
  
 

                         

 

                

              
Projekt Nowa firma – wsparcie na starcie 2. edycja
 

 

 
 
 
 
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Nowa firma - wsparcie na starcie 2. edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. W ramach projektu planowane jest przeszkolenie łącznie 40 osób i następnie udzielenie środków finansowych dla 28 najlepszych przedsięwzięć gospodarczych wraz ze wsparciem pomostowym przez okres pierwszych 6 m-cy.
 
 
Do kogo adresowany jest projekt?
 
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Działania kierowane będą zwłaszcza do kobiet oraz, osób pozostających bez zatrudnienia w szczególności osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
 
Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.
 
 
Co jest celem projektu?
 
Celem projektu „Nowa firma – wsparcie na starcie 2. edycja” jest pobudzenie i rozwijanie aktywności ekonomicznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez podjęcie działalności gospodarczej oraz udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego.
 
 
Wsparcie obejmować będzie:
 
 
1. Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 
 
2. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie do 40 tyś PLN, wkład własny minimum 15 % całkowitych wydatków inwestycyjnych),
 
 
3. Wsparcie pomostowe obejmujące wsparcie finansowe przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności (ok 1000 PLN/m-c) oraz doradztwo i pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu.
 
 
========================================================================
 
 
Rekrutacja
 
Informujemy, że w dniu 12.10.2010 r. nabór uczestników do projektu „Nowa firma – wsparcie na starcie 2.edycja” został zakończony.
 
 
========================================================================
 
 
KLUB PRZEDSIĘBIORCY
 
 
Zobacz firmy, które powstały dzięki realizacji projektu więcej >>
 
 
 
Prasa o projekcie więcej>>
 
================================================================  
 
 
Dokumenty projektowe
 
 
Regulamin rekrutacji pobierz>>
 
 
Formularz rekrutacyjny pobierz>>
 
 
Deklaracja uczestnictwa w projekcie pobierz>>
 
 
Karta oceny formularza rekrutacyjnego pobierz>>
 
 
Schemat udzielania wsparcia w ramach projektu pobierz>>
 
 
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości pobierz>>
 
 
Lista działalności związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą podlegających wykluczeniu ze wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL (Załącznik I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) pobierz>>
 
 
Klasyfikacja działalności - kody PKD więcej>>
 
 
Dokumentacja konkursowa do działania 6.2 PO KL pobierz>>
 
 
========================================================================
Informacje dla uczestników
 
 
Wyniki - rekrutacja lipiec 2010 pobierz>>
 
 
Wyniki - rekrutacja uzupełniająca październik 2010 pobierz >>
 
 
Wzór biznes planu do działania 6.2 PO KL pobierz>>
 
 
Karta oceny Biznes planu Wnioskodawcy ubiegającego się ośrodki finansowe pobierz>>
 
 
Wyniki - Ocena Biznes Planów Uczestników - grupa I pobierz>>
 
Wyniki - Ocena Biznes Planów Uczestników - grupa II  pobierz>>
 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) pobierz>>
 
 
========================================================================

Spotkanie Wsparcie na starcie - dla rozwoju przedsiębiorczości

 
========================================================================
 
Przydatne linki

· http://www.efs.gov.pl/

· http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 
 
 
 
 
Biuro Projektu „Nowa firma- wsparcie na starcie 2. edycja”
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
25-002 Kielce
ul. Sienkiewicza 53, III piętro
 
041/ 368-02-78
 
w godz. od 8:00 do 15:00
 
 
Projekt „ Nowa Firma – wsparcie na starcie 2. edycja” jest realizowany
na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
========================================================================
„Nowa firma – wsparcie na starcie” - informacje o pierwszej edycji projektu więcej >>
========================================================================
 
 

PowrótStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer