Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

NOVATOR 2018

 
 

Po raz trzynasty Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza przedsiębiorców i wynalazców do udziału w konkursie o nagrodę NOVATOR.

Celem konkursu, zainicjowanego przez SIPH w 2006 roku, jest propagowanie innowacyjności
w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji
i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.

Podłoga interaktywna Magiczny Dywan, trójfunkcyjny łącznik izolacyjny średniego napięcia, zautomatyzowana linia wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych, internetowy system zarządzania   przedsiębiorstwem komunalnym – to tylko niektóre z różnorodnych projektów nagrodzonych NOVATORAMI. Do liczącego blisko 120 laureatów grona należą wynalazcy, przedsiębiorcy, naukowcy, firmy i instytucje. Są wśród nich m.in.: Stanisław Szczepaniak, Michał Sołowow, Krzysztof Klicki, Bogusław Wypychewicz, prof. Stanisław Adamczak, firmy ZPUE S.A. Włoszczowa, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Odlewnie Polskie S.A. Starachowice, Fabryka Kotłów SEFAKO Sędziszów i Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej.

W tym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu dziedzinach.

Ÿ  W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” uhonorowane zostaną trzy przedsiębiorstwa
z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, usługi, nowego procesu technologicznego bądź nowej linii produkcyjnej.

Ÿ  W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowane zostanie przedsiębiorstwo
z   województwa świętokrzyskiego, które zrealizowało najlepszy projekt we współpracy z placówką naukowo-badawczą.

Ÿ  Indywidualną nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzyma osoba, firma lub instytucja
o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji.

Ÿ  W dziedzinie „Animator gospodarki” uhonorowana będzie osoba, firma lub instytucja tworząca warunki dla rozwoju gospodarczego.

• Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego.

W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składają deklaracje udziału. W dziedzinach „Lider innowacji” i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszają członkowie SIPH oraz członkowie Kapituły Konkursu NOVATOR. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2019 roku.

Statuetki NOVATOR 2018 zostaną wręczone podczas gali 16 maja 2019 roku.

Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Od początku sponsorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.


Regulamin i stosowną deklarację, którą należy wypełnić przystępując do konkursu, można pobrać za pomocą poniższych linków.

 

Regulamin konkursu – pobierz>>

Deklaracja w dziedzinie "Innowacyjna inwestycja" pobierz>>

Deklaracja w dziedzinie "Współpraca nauka - przemysł" pobierz>>

Deklaracja w dziedzinie "Młody novator" pobierz>>

 

Informacji udziela Grzegorz Ściwiarski, tel. 041344-43-92 w. 33, e-mail g_sciwiarski@siph.com.pl

 


Sponsorzy:

        

    

Laureaci edycji 2006 – 2017

 

NOVATOR 2006

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Effector S.A. Włoszczowa
Azymut Włoszczowa
Inwex Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

PKS w Ostrowcu Św. SA
Cezet Bis Starachowice

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Katedry Wytrzymałości Materiałów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej
i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

  Lider innowacyjności

Sławomir Bursztein

  Animator gospodarki

Targi Kielce

 

NOVATOR 2007

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Odlewnie Polskie S.A. Starachowice
Alpol Gips Sp. z o.o. Fidor
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce
Echo Investment S.A. Kielce
Zakład Kamieniarski „Przywała” Chęciny

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka i NSK Bearings Polska S.A. Kielce

Lider innowacyjności

Bogusław Wypychewicz

Animator gospodarki

Michał Sołowow

 

NOVATOR 2008

  Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

ELMAR „S” Sp. z o.o. Jędrzejów
POWH CENTROSTAL S.A. Kielce
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów

Współpraca nauka - przemysł

Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej
i PPUH W&W GLOBUS Kielce

Lider innowacyjności

Stanisław Szczepaniak

Animator gospodarki
Grupa Polskie Składy Budowlane Wełecz

 

NOVATOR 2009

Innowacyjna inwestycja w produkcji

P rzedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Ruda Strawczyńska
Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Kuzki
Tartak OLCZYK Świdno

Innowacyjna inwestycja w usługach

  PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kam.
SUPON Sp. z o.o. Kielce
NOWAX Sp. j. Staszów

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Katedry Urządzeń i Systemów Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej
i Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Lider innowacyjności

  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal

Animator gospodarki

  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

 

NOVATOR 2010

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A. w Zębcu
Valdi Ceramica Sp. z o.o. Stąporków
DELFIN Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. Kielce
Intester Sp. z o.o. w Dobrowie
Zakład Kamieniarski „PRZYWAŁA” Chęciny

Współpraca nauka – przemysł

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Lider innowacyjności

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski

Animator gospodarki

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

 

NOVATOR 2011

Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
FANSULD Sp. j. Końskie
BIO-MED Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ELPOEKO Sp. z o.o. Połaniec
PRETORIUS Sp. z o.o. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Zakład Napędów i Energoelektroniki Politechniki Świętokrzyskiej i EOLIS Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja samorządowa

Powiat Ostrowiecki
Urząd Gminy w Nowej Słupi

Lider innowacyjności

Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej

Animator gospodarki

Stowarzyszenie Delta Ostrowiec Świętokrzyski

Promotor innowacji

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Młody novator

Wojciech Sadkowski

 

NOVATOR 2012

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów
BC-LDS  Bobkiewicz, Cholewiński   Sp. j.  Ostrowiec Św.
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

PKS w Ostrowcu Św. S.A.
BETOMAX Polska S.A. Końskie
Globtrak Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w gminie  

Starostwo Powiatu Kieleckiego
Gmina Ożarów

Współpraca nauka – przemysł

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Kopalnia Wapienia Morawica S.A.

Lider innowacyjności

Prof. Stanisław Adamczak

  Animator gospodarki

Prof. Leszek Płonecki i prof. Jacek Semaniak

Promotor innowacji

Świętokrzyski Portal Innowacji

  Młody novator

Igor Paprzycki i Wojciech Rabenda

NOVATOR 2013

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Odlewnie Polskie S.A. Starachowice
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

P.P.U.H. Profil Sp. z o.o. Starachowice

Innowacyjna inwestycja w usługach

Bank Spółdzielczy w Kielcach
TRAKT S.A. Górki Szczukowskie
Aluco System Sp. z o.o. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Zespół naukowców z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja samorządowa

Gmina Solec-Zdrój

Lider innowacyjności

PROMATIK R.Miernecki, R.Sinkiewicz i M.Strzelecki Spółka Jawna z Bilczy

  Animator gospodarki

Krzysztof Klicki

Promotor innowacji

Prof. Piotr Słomkiewicz i prof. Anna Świercz (UJK)

Młody novator

Piotr Ramiączek

 

  NOVATOR 2014
  Innowacyjna inwestycja w produkcji

Fabryka Kotłów SEFAKO Sędziszów
Instytut OZE Sp. z o.o. Kielce
YUGAT EKO Sp. z o.o. Kielce 

Innowacyjna inwestycja w usługach

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
BC&O Polska Sp. z o.o. Sp. k. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Prof. Sławomir Spadło z Politechniki Świętokrzyskiej i Intester Sp. z o.o. Dobrów 

Lider innowacyjności

Politechnika Świętokrzyska Kielce

Animator gospodarki

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Kielce 

Młody novator

· Monika Łukawska i Renata Stoińska

 

NOVATOR 2015

Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
JIW INWEX Sp. z o.o. Kielce
Funtronic Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Altar Sp. z o.o. Kielce
PNG Sp. z o.o. Cisów

Współpraca nauka – przemysł

dr hab. inż. Norbert Radek z Politechniki Świętokrzyskiej
i Firma Handlowa „Barwa” Jarosław Czajkowski Kielce

Lider innowacyjności

VANSTAR

Animator gospodarki

Gmina Morawica

Młody novator

Tomasz Kozior

 

NOVATOR 2016

Innowacyjna inwestycja

Delfin Sp. z o.o. Kielce
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. Kielce
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEXWAL” Dariusz Walkiewicz Dobrowoda

Współpraca nauka – przemysł

Zespół z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. Kielce

Lider innowacyjności

dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk

 

Animator gospodarki

Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Młody novator

Daniel Krajcarz


NOVATOR 2017

Innowacyjna inwestycja

Dafi Pro S.A. Bilcza
Promet S.A. Starachowice
VANSTAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Książe-Skroniów

Współpraca nauka – przemysł

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii (WMiBM) Politechniki Świętokrzyskiej
i Chemar Armatura Sp. z o.o. Kielce

 Lider innowacyjności

dr inż. Łukasz Nowakowski

 Animator gospodarki

Cerrad Sp. z o.o. Starachowice

Młody novator

Paulina KostrzewaStaropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer