Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

NOVATOR 2017

 
 

Jak co roku Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza przedsiębiorców i wynalazców do udziału w konkursie o nagrodę NOVATOR. Celem Konkursu NOVATOR, zainicjowanego przez SIPH w 2006 roku, jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm, które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki województwa świętokrzyskiego.

W bieżącym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu dziedzinach.

Ÿ •  W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” uhonorowane zostaną trzy przedsiębiorstwa
z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały najlepsze projekty innowacyjne rozumiane jako wprowadzenie nowego produktu, usługi, nowego procesu technologicznego bądź nowej linii produkcyjnej.

Ÿ • W dziedzinie „Współpraca nauka – przemysł” uhonorowane zostanie przedsiębiorstwo z  województwa świętokrzyskiego, które zrealizowało najlepszy projekt we współpracy z placówką naukowo-badawczą.

Ÿ •  Indywidualną nagrodę w dziedzinie „Lider innowacyjności” otrzyma osoba, firma lub instytucja o znaczącym dorobku w dziedzinie wdrażania i propagowania innowacji.

Ÿ •  W dziedzinie „Animator gospodarki” uhonorowana będzie osoba, firma lub instytucja tworząca warunki dla rozwoju gospodarczego.

• Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego nowatorskiego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego.

W dziedzinach „Innowacyjna inwestycja”, „Współpraca nauka – przemysł” oraz „Młody novator” kandydaci składają deklaracje udziału. W dziedzinach „Lider innowacji” i „Animator gospodarki” kandydatów zgłaszają członkowie SIPH oraz członkowie Kapituły Konkursu NOVATOR. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Patronat nad konkursem sprawują: Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Od początku sponsorem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Statuetki NOVATOR 2017 zostaną wręczone podczas gali w maju 2018 roku. Odbędzie się ona w prestiżowych wnętrzach Muzeum Narodowego – dawnego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach.

 
Współorganizatorem wydarzenia jest Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej.

Regulamin i stosowną deklarację, którą należy wypełnić przystępując do konkursu, można pobrać za pomocą poniższych linków.

Regulamin konkursu - pobierz>>>
Deklaracja dziedzina "Innowacyjna inwestycja" - pobierz>>>
Deklaracja dziedzina "Współpraca nauka - przemysł" - pobierz>>>
Deklaracja dziedzina "Młody novator" - pobierz>>>

Informacji udziela Grzegorz Ściwiarski, tel. 041344-43-92 w. 33, e-mail g_sciwiarski@siph.com.pl
 
   

Laureaci edycji 2006 – 2016

 

NOVATOR 2006

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Effector S.A. Włoszczowa
Azymut Włoszczowa
Inwex Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

PKS w Ostrowcu Św. SA
Cezet Bis Starachowice

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Katedry Wytrzymałości Materiałów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej
i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

  Lider innowacyjności

Sławomir Bursztein

  Animator gospodarki

Targi Kielce

 

NOVATOR 2007

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Odlewnie Polskie S.A. Starachowice
Alpol Gips Sp. z o.o. Fidor
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce
Echo Investment S.A. Kielce
Zakład Kamieniarski „Przywała” Chęciny

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka i NSK Bearings Polska S.A. Kielce

Lider innowacyjności

Bogusław Wypychewicz

Animator gospodarki

Michał Sołowow

 

NOVATOR 2008

  Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

ELMAR „S” Sp. z o.o. Jędrzejów
POWH CENTROSTAL S.A. Kielce
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów

Współpraca nauka - przemysł

Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej
i PPUH W&W GLOBUS Kielce

Lider innowacyjności

Stanisław Szczepaniak

Animator gospodarki
Grupa Polskie Składy Budowlane Wełecz

 

NOVATOR 2009

Innowacyjna inwestycja w produkcji

P rzedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Ruda Strawczyńska
Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Kuzki
Tartak OLCZYK Świdno

Innowacyjna inwestycja w usługach

  PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kam.
SUPON Sp. z o.o. Kielce
NOWAX Sp. j. Staszów

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Katedry Urządzeń i Systemów Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej
i Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Lider innowacyjności

  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal

Animator gospodarki

  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

 

NOVATOR 2010

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A. w Zębcu
Valdi Ceramica Sp. z o.o. Stąporków
DELFIN Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. Kielce
Intester Sp. z o.o. w Dobrowie
Zakład Kamieniarski „PRZYWAŁA” Chęciny

Współpraca nauka – przemysł

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Lider innowacyjności

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski

Animator gospodarki

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

 

NOVATOR 2011

Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
FANSULD Sp. j. Końskie
BIO-MED Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ELPOEKO Sp. z o.o. Połaniec
PRETORIUS Sp. z o.o. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Zakład Napędów i Energoelektroniki Politechniki Świętokrzyskiej i EOLIS Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja samorządowa

Powiat Ostrowiecki
Urząd Gminy w Nowej Słupi

Lider innowacyjności

Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej

Animator gospodarki

Stowarzyszenie Delta Ostrowiec Świętokrzyski

Promotor innowacji

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Młody novator

Wojciech Sadkowski

 

NOVATOR 2012

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów
BC-LDS  Bobkiewicz, Cholewiński   Sp. j.  Ostrowiec Św.
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

PKS w Ostrowcu Św. S.A.
BETOMAX Polska S.A. Końskie
Globtrak Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w gminie  

Starostwo Powiatu Kieleckiego
Gmina Ożarów

Współpraca nauka – przemysł

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Kopalnia Wapienia Morawica S.A.

Lider innowacyjności

Prof. Stanisław Adamczak

  Animator gospodarki

Prof. Leszek Płonecki i prof. Jacek Semaniak

Promotor innowacji

Świętokrzyski Portal Innowacji

  Młody novator

Igor Paprzycki i Wojciech Rabenda

NOVATOR 2013

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Odlewnie Polskie S.A. Starachowice
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

P.P.U.H. Profil Sp. z o.o. Starachowice

Innowacyjna inwestycja w usługach

Bank Spółdzielczy w Kielcach
TRAKT S.A. Górki Szczukowskie
Aluco System Sp. z o.o. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Zespół naukowców z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja samorządowa

Gmina Solec-Zdrój

Lider innowacyjności

PROMATIK R.Miernecki, R.Sinkiewicz i M.Strzelecki Spółka Jawna z Bilczy

  Animator gospodarki

Krzysztof Klicki

Promotor innowacji

Prof. Piotr Słomkiewicz i prof. Anna Świercz (UJK)

Młody novator

Piotr Ramiączek

 

  NOVATOR 2014
  Innowacyjna inwestycja w produkcji

Fabryka Kotłów SEFAKO Sędziszów
Instytut OZE Sp. z o.o. Kielce
YUGAT EKO Sp. z o.o. Kielce 

Innowacyjna inwestycja w usługach

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
BC&O Polska Sp. z o.o. Sp. k. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Prof. Sławomir Spadło z Politechniki Świętokrzyskiej i Intester Sp. z o.o. Dobrów 

Lider innowacyjności

Politechnika Świętokrzyska Kielce

Animator gospodarki

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Kielce 

Młody novator

· Monika Łukawska i Renata Stoińska

 

NOVATOR 2015

Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
JIW INWEX Sp. z o.o. Kielce
Funtronic Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Altar Sp. z o.o. Kielce
PNG Sp. z o.o. Cisów

Współpraca nauka – przemysł

dr hab. inż. Norbert Radek z Politechniki Świętokrzyskiej
i Firma Handlowa „Barwa” Jarosław Czajkowski Kielce

Lider innowacyjności

VANSTAR

Animator gospodarki

Gmina Morawica

Młody novator

Tomasz Kozior

 

NOVATOR 2016

Innowacyjna inwestycja

Delfin Sp. z o.o. Kielce
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. Kielce
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEXWAL” Dariusz Walkiewicz Dobrowoda

Współpraca nauka – przemysł

Zespół z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. Kielce

Lider innowacyjności

dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk

 

Animator gospodarki

Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Młody novator

Daniel Krajcarz

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer