Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

NOVATOR 2017

 
 

Podczas uroczystej Rady Dyrektorów SIPH 17 maja 2018 r. odbyło się podsumowanie 12. edycji konkursu o nagrodę NOVATOR.

Witając uczestników uroczystości prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Cezary Tkaczyk przypomniał, iż do liczącego blisko 120 laureatów grona należą wynalazcy, przedsiębiorcy, naukowcy, firmy i instytucje. Są wśród nich m.in.: Stanisław Szczepaniak, Michał Sołowow, Krzysztof Klicki, Bogusław Wypychewicz, prof. Stanisław Adamczak, firmy ZPUE S.A. Włoszczowa, Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o., Odlewnie Polskie S.A. Starachowice, Fabryka Kotłów SEFAKO Sędziszów i Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej. Podłoga interaktywna Magiczny Dywan, trójfunkcyjny łącznik izolacyjny średniego napięcia, zautomatyzowana linia wytwarzania drogowych odlewów żeliwnych, internetowy system zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym – to tylko niektóre z różnorodnych projektów nagrodzonych NOVATORAMI.

Wśród gości byli m.in. prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Barbara Zbroińska, Okręgowy Inspektor Pracy Janusz Czyż, dyrektor Regionu Świętokrzyskiego Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Waluszewski i przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wojciech Płaza. Obecni byli liczni sympatycy Izby, laureaci nagrody NOVATOR z lat poprzednich, członkowie kapituły konkursu, przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, członkowie Rady Głównej z przewodniczącym Janem Waluszewskim, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby, przedstawiciele mediów oraz pracownicy biura SPIH.

W bieżącym roku statuetki przyznano w pięciu dziedzinach. Wśród laureatów są przedsiębiorstwa z regionu, które w minionym roku zrealizowały nowatorskie projekty inwestycyjne w produkcji i usługach. Nagrodzony został przykład współpracy nauki z przemysłem. W dziedzinie „Lider innowacyjności” Kapituła doceniła dorobek na polu wdrażania innowacji, a w dziedzinie „Animator gospodarki” – osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju gospodarczego. Tytuł „Młody novator” otrzymał liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego rozwiązania technicznego.

Prezes Alicja Adamczak uhonorowała pozaregulaminową nagrodą laureata w kategorii „Lider innowacyjności”, a wszystkim laureatom wręczyła wydawnictwo książkowe o wynalazkach.

Wiele pozytywnej energii przekazali uczestnikom Andrzej i Jacek Zielińscy. Zaśpiewali kilkanaście przebojów zespołu Skaldowie, które mają nieprzemijającą wartość.

Po recitalu odbyło się spotkanie towarzyskie przy znakomitych daniach i przekąskach przygotowanych przez PSS „Społem” Kielce, której dziękujemy za sprezentowanie wielkiego tortu.

Jak co roku na uroczystość wręczenia Novatorów SIPH przygotowała specjalne wydanie „Przedsiębiorczości Świętokrzyskiej”, w którym zaprezentowani zostali wszyscy laureaci tegorocznej edycji konkursu.

Przed wejściem do pałacu stanęły trzy atrakcyjne modele marki Subaru. Wystawił je Salon Samochodowy SOLO w Dąbrowie k/Kielc.

NOVATOR 2017 - laureaci

 

Innowacyjna inwestycja

– Dafi Pro S.A. Bilcza

Projekt Wdrożenie innowacji technologicznej produkcji systemów filtrujących przez Dafi Pro S.A.”

Dafi Pro S.A. uruchomiła w Bilczy nowoczesną fabrykę systemów oraz wkładów filtrujących wodę . Innowacyjny ciąg technologiczny pozwala na zachowanie wymogów czystej produkcji, przyspieszenie kolejnych jej etapów, rezygnację z transportu wewnętrznego półproduktów oraz na skuteczniejszą kontrolę jakości. To pierwszy w Polsce zakład produkujący filtry do wody w tak zaawansowanej technologii.

 – Promet S.A. Starachowice

Projekt Wdrożenie autorskiego sposobu wytwarzania pakietów łączników, zwłaszcza gwoździ, ze stali niskowęglowej w ocynku termodyfuzyjnym”

Dzięki autorskiej technologii spółki Promet usprawniono produkcję, obniżono jej koszty, a wyroby zyskały lepsze parametry. W Urzędzie Patentowym RP technologia ta uzyskała ochronę jako wynalazek.

– VANSTAR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Książe-Skroniów

Projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji rur giętych do kompletnych układów wydechowych”

Efektem wdrożenia nowej technologii jest eliminacja wielu czynności, które wydłużają proces produkcji
i obniżają jego efektywność. Vanstar jest jedynym producentem kompletnego układu wydechowego, zawierającego zarówno rury 3S, jak i jednolite rury gięte bez spawów i przewężeń.

 

Współpraca nauka – przemysł

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii (WMiBM) Politechniki Świętokrzyskiej i Chemar Armatura Sp. z o.o. Kielce

Projekt „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny zprzesuwanymi dyskami wahliwymi, jako wynik zleconych prac B+R”

Zasuwy klinowe to bardzo ważne elementy rurociągów. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej udoskonalili ich konstrukcję, co zwiększyło efektywność i trwałość tych urządzeń. Rozwiązanie zgłoszono do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP.

 

· Lider innowacyjności:

dr inż. Łukasz Nowakowski

za znaczący dorobek w dziedzinie projektowania, wdrażania i propagowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle

Laureat specjalizuje się w technologii obróbki skrawaniem i programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Jest autorem licznych opracowań dla przemysłu, z których kilka ma status wynalazków.

 

· Animator gospodarki:

Cerrad Sp. z o.o. Starachowice

za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz wkład w ożywienie gospodarcze Starachowic
i województwa świętokrzyskiego

Cerrad jest jednym z ważniejszych pracodawców w powiecie starachowickim. Cały czas stawia na rozwój i nowe technologie, dzięki czemu zdobywa coraz silniejszą pozycję na rynkach międzynarodowych.

 

Młody novator:

mgr inż. Paulina Kostrzewa

Projekt „Masa surowcowa do wytwarzania autoklawizowanych wyrobów silikatowych, zwłaszcza cegieł”

Laureatka jest autorką projektu zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP jako wynalazek. Rozwiązanie umożliwia produkcję silikatów o lepszych parametrach, za niższą cenę i przy wykorzystaniu.
 
Sponsorzy:

        

    

Laureaci edycji 2006 – 2016

 

NOVATOR 2006

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Effector S.A. Włoszczowa
Azymut Włoszczowa
Inwex Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

PKS w Ostrowcu Św. SA
Cezet Bis Starachowice

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Katedry Wytrzymałości Materiałów
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej
i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

  Lider innowacyjności

Sławomir Bursztein

  Animator gospodarki

Targi Kielce

 

NOVATOR 2007

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Odlewnie Polskie S.A. Starachowice
Alpol Gips Sp. z o.o. Fidor
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce
Echo Investment S.A. Kielce
Zakład Kamieniarski „Przywała” Chęciny

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Politechniki Świętokrzyskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka i NSK Bearings Polska S.A. Kielce

Lider innowacyjności

Bogusław Wypychewicz

Animator gospodarki

Michał Sołowow

 

NOVATOR 2008

  Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
PGE Elektrociepłownia Kielce S.A.
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

ELMAR „S” Sp. z o.o. Jędrzejów
POWH CENTROSTAL S.A. Kielce
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobrów

Współpraca nauka - przemysł

Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej
i PPUH W&W GLOBUS Kielce

Lider innowacyjności

Stanisław Szczepaniak

Animator gospodarki
Grupa Polskie Składy Budowlane Wełecz

 

NOVATOR 2009

Innowacyjna inwestycja w produkcji

P rzedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Ruda Strawczyńska
Strunobet-Migacz Sp. z o.o. Kuzki
Tartak OLCZYK Świdno

Innowacyjna inwestycja w usługach

  PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. Skarżysko-Kam.
SUPON Sp. z o.o. Kielce
NOWAX Sp. j. Staszów

Współpraca nauka - przemysł

Zespół z Katedry Urządzeń i Systemów Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej
i Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

Lider innowacyjności

  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal

Animator gospodarki

  Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

 

NOVATOR 2010

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” S.A. w Zębcu
Valdi Ceramica Sp. z o.o. Stąporków
DELFIN Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. Kielce
Intester Sp. z o.o. w Dobrowie
Zakład Kamieniarski „PRZYWAŁA” Chęciny

Współpraca nauka – przemysł

Katedra Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Lider innowacyjności

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski

Animator gospodarki

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.

 

NOVATOR 2011

Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
FANSULD Sp. j. Końskie
BIO-MED Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
ELPOEKO Sp. z o.o. Połaniec
PRETORIUS Sp. z o.o. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Zakład Napędów i Energoelektroniki Politechniki Świętokrzyskiej i EOLIS Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja samorządowa

Powiat Ostrowiecki
Urząd Gminy w Nowej Słupi

Lider innowacyjności

Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej

Animator gospodarki

Stowarzyszenie Delta Ostrowiec Świętokrzyski

Promotor innowacji

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Młody novator

Wojciech Sadkowski

 

NOVATOR 2012

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Grzybów
BC-LDS  Bobkiewicz, Cholewiński   Sp. j.  Ostrowiec Św.
Inwex Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

PKS w Ostrowcu Św. S.A.
BETOMAX Polska S.A. Końskie
Globtrak Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w gminie  

Starostwo Powiatu Kieleckiego
Gmina Ożarów

Współpraca nauka – przemysł

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach i Kopalnia Wapienia Morawica S.A.

Lider innowacyjności

Prof. Stanisław Adamczak

  Animator gospodarki

Prof. Leszek Płonecki i prof. Jacek Semaniak

Promotor innowacji

Świętokrzyski Portal Innowacji

  Młody novator

Igor Paprzycki i Wojciech Rabenda

NOVATOR 2013

Innowacyjna inwestycja w produkcji

Odlewnie Polskie S.A. Starachowice
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.

P.P.U.H. Profil Sp. z o.o. Starachowice

Innowacyjna inwestycja w usługach

Bank Spółdzielczy w Kielcach
TRAKT S.A. Górki Szczukowskie
Aluco System Sp. z o.o. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Zespół naukowców z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja samorządowa

Gmina Solec-Zdrój

Lider innowacyjności

PROMATIK R.Miernecki, R.Sinkiewicz i M.Strzelecki Spółka Jawna z Bilczy

  Animator gospodarki

Krzysztof Klicki

Promotor innowacji

Prof. Piotr Słomkiewicz i prof. Anna Świercz (UJK)

Młody novator

Piotr Ramiączek

 

  NOVATOR 2014
  Innowacyjna inwestycja w produkcji

Fabryka Kotłów SEFAKO Sędziszów
Instytut OZE Sp. z o.o. Kielce
YUGAT EKO Sp. z o.o. Kielce 

Innowacyjna inwestycja w usługach

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o.
BC&O Polska Sp. z o.o. Sp. k. Kielce

Współpraca nauka – przemysł

Prof. Sławomir Spadło z Politechniki Świętokrzyskiej i Intester Sp. z o.o. Dobrów 

Lider innowacyjności

Politechnika Świętokrzyska Kielce

Animator gospodarki

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Kielce 

Młody novator

· Monika Łukawska i Renata Stoińska

 

NOVATOR 2015

Innowacyjna inwestycja w produkcji

ZPUE S.A. Włoszczowa
JIW INWEX Sp. z o.o. Kielce
Funtronic Sp. z o.o. Kielce

Innowacyjna inwestycja w usługach

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Altar Sp. z o.o. Kielce
PNG Sp. z o.o. Cisów

Współpraca nauka – przemysł

dr hab. inż. Norbert Radek z Politechniki Świętokrzyskiej
i Firma Handlowa „Barwa” Jarosław Czajkowski Kielce

Lider innowacyjności

VANSTAR

Animator gospodarki

Gmina Morawica

Młody novator

Tomasz Kozior

 

NOVATOR 2016

Innowacyjna inwestycja

Delfin Sp. z o.o. Kielce
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. Kielce
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEXWAL” Dariusz Walkiewicz Dobrowoda

Współpraca nauka – przemysł

Zespół z Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki Sp. z o.o. Kielce

Lider innowacyjności

dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk

 

Animator gospodarki

Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Młody novator

Daniel Krajcarz

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer