Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

SME Feedback

              
 
 
SME Feedback to inicjatywa Komisji Europejskiej utworzona z myślą o przedsiębiorcach, która umożliwia przedsiębiorstwom zgłaszanie do Brukseli - za pośrednictwem Ośrodków Enterprise Europe Network –problemów związanych z funkcjonowaniem na europejskim rynku, czy błędnym interpretowaniem prawa unijnego.
 
Jeśli spotkali się Państwo z:

- Błędną interpretacją przepisów prawnych i dyrektyw Unii Europejskiej
 
- Przepisami utrudniającymi funkcjonowanie firm
- Niezgodnymi z prawem unijnym procedurami celnymi
- Nieprawidłowościami związanymi z pozyskaniem środków pochodzących z funduszy unijnych
- Utrudnieniami w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej
 
… prosimy o wypełnienie poniższego formularza!
 
 
Konsultanci Ośrodka Enterprise Europe Network przekazują informacje pozyskane od przedsiębiorców do Komisji Europejskiej. W ten sposób możecie się Państwo przyczynić do zmian przepisów, usunięcia barier biurokratycznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw i obywateli na rynku UE.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer