Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Staropolska Sieć Aniołów Biznesu

Decyzją Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach została powołana Staropolska Sieć Aniołów Biznesu (SSAB).

 

Staropolska Sieć Aniołów Biznesu

Staropolska Sieć Aniołów Biznesu jest regionalną platformą współpracy skupiającą inwestorów prywatnych (Aniołów biznesu), zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi w projekty komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, rozwiązań opracowywanych w ramach badań naukowych, tworzone innowacyjne spółki (typu start-up), jak również w spółki już działające, lecz będące na wczesnym etapie rozwoju, poszukujące zewnętrznego finansowania rozwoju. Staropolska Sieć Aniołów Biznesu jest przedsięwzięciem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, nakierowanym na realizacje przyjętych celów statutowych, w szczególności rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego.

Misja Staropolskiej Sieci Aniołów Biznesu

Misją Staropolskiej Sieci Aniołów Biznesu jest wspieranie przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim poprzez ułatwienia dostępu do zewnętrznych, prywatnych źródeł finansowania dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, tworzących i rozwijających innowacyjne przedsięwzięcia.

Cele działania Staropolskiej Sieci Aniołów Biznesu

Głównym celem Staropolskiej Sieci jest utworzenie w regionie świętokrzyskim forum współpracy między:

  • prywatnymi inwestorami (Aniołami Biznesu), dysponującymi wolnymi środkami inwestycyjnymi orazlegitymującymi się wysokimi kompetencjami w zakresie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami, zainteresowanymi zaangażowaniem się w projekty inwestycyjne o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu oraz
  • przedsiębiorcami oraz osobami poszukującymi zewnętrznego finansowania dla realizacji innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym dotyczących komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych i ośrodkach naukowo-badawczych.

Anioł Biznesu

Aniołem Biznesu może zostać doświadczony, aktywy lub były przedsiębiorca, dysponujący odpowiednim kapitałem inwestycyjnym oraz praktyczną wiedzą dotyczącą danego sektora lub branży, zainteresowany udziałem w innowacyjnym przedsięwzięciu biznesowym obarczonym ryzykiem lecz jednocześnie rokującym duże szanse na sukces rynkowy. Anioł Biznesu inwestuje swój kapitał w projekty komercyjnego wdrożenia wyników badań naukowych oraz tworzone lub działające przedsiębiorstwa w ich wczesnych fazach rozwoju. W zamian oczekuje udziału właścicielskiego w przedsięwzięciu oraz możliwości wpływania na podejmowane w nim decyzje, mające strategiczne znaczenie dla jego przyszłości. Dokonując inwestycji, Anioł Biznesu wiążą się ze spółką nawet na okres kilku lat, oczekując odpowiednio wysokiej stopy zwrotu.

Inwestorzy tego typu zazwyczaj osobiście angażują się w zarządzanie przedsiębiorstwem, zapewniając w ten sposób spółce na bardzo wczesnym etapie rozwoju nie tylko środki finansowe, lecz również wiedzę, doświadczenie oraz kontakty rynkowe, ułatwiające jej wejście na rynek.

Często doświadczenie i reputacja inwestora, a także jego wkład mentorski stanowią dla takiej spółki największą wartość dodaną.

Rolą Staropolskiej Sieci Aniołów Biznesu jest skojarzenie inwestora i przedsiębiorcy celem realizacji konkretnego wspólnego projektu biznesowego.

Korzyści dla inwestorów z udziału w Staropolskiej Sieci Aniołów Biznesu

  • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego oraz możliwość realizacji ponadprzeciętnej stopy zwrotu;
  • Udział w tworzeniu nowego przedsiębiorstwa lub rozwijaniu nowych produktów i usług;
  • Realizacja celów osobistych związanych z potrzebą pomocy i dzielenia się swoim doświadczeniem z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność;
  • Udział w projekcie wspierającym rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego.

Korzyści dla Przedsiębiorców/Projektodawców ze współpracy ze Staropolską Siecią Aniołów Biznesu:

  • Możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego od inwestorów o szerokich preferencjach inwestycyjnych w zakresie branży oraz etapu rozwoju przedsięwzięcia;
  • Możliwość uzyskania wsparcia w zakresie zarządzania przedsięwzięciem oraz budowania i rozwijania relacji biznesowych z partnerami na rynku;
  • Możliwość weryfikacji założeń planu przedsięwzięcia w oparciu o doświadczenia inwestorów;
  • Wsparcie w budowie zespołu kluczowego dla rozwoju przedsięwzięcia.

 

 

Rynek alternatywnych finansów w 2015 przekroczy 7 miliardów euro

http://cgs.org.pl/pl/rynek-alternatywnych-finansow-w-2015-przekroczy-7-miliardow-euro/

 Regulamin Staropolskiej Sieci Aniołów Biznesu - pobierz>>

Załącznik nr 1 do Regulaminu Staropolskiej Sieci Aniołów Biznesu - pobierz>>


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer