Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Startuj z nami – zostań przedsiębiorcą

 
                                                          
Działanie 6.2 PO KL
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Startuj z nami – zostań przedsiębiorcą” realizowanego w ramach PO KL działanie 6.2.
 
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa przystąpiła w 2010r. do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pn. „Startuj z nami – zostań przedsiębiorcą” znalazł się na liście rekomendowanych wniosków o dofinansowanie, i tym samym zostały przyznane środki finansowe na jego realizację. SIPH rozpoczęła realizację Projektu od czerwca 2010r.
 
Projekt skierowany został do osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym do osób:
- pozostających bez zatrudnienia, w tym osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet, w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
- osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników,
- zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
 
W ramach Projektu zrealizowano:
1. Doradztwo indywidualne oraz szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej i opracowania Biznes Planu.
2. Wsparcie inwestycyjne – przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej (do wys. 40.000 PLN) – dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych.
3. Wsparcie pomostowe w okresie do 6/12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość 1.000 PLN.
 
W wyniku zrealizowanych działań uczestnicy projektu sformułowali własne biznes plany, które rywalizowały na zasadach konkursowych o uzyskanie wsparcia finansowego w wysokości 40 tys. zł dla każdego przedsięwzięcia. Pozyskane przez Uczestników Projektu środki przeznaczone były na pokrycie kosztów takich jak: opłaty urzędowe związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, nakłady związane z lokalem, nakłady związane z zakupem maszyn i urządzeń, nakłady związane z zakupem surowców, towarów i materiałów, inne koszty (np. promocja).
 
Ostatecznie wsparcie finansowe udzielone zostało 37 nowym przedsiębiorstwom, których działalność w pierwszym roku była monitorowana i wspierana doradztwem oraz zwrotem kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w ramach tzw. wsparcia pomostowego).
 
Obecnie funkcjonuje 37 nowych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Są to:
 
1. Rafał Mazurek Elektromechanika pojazdowa
ul. Suchedniowska 10, 26-010 Bodzentyn
 
2. KRZYSZTOF JUPOWICZ - SITA TECHNICZNE
Osiedle 9/23, 28-366 Małogoszcz
 
3. MONIKA ZARZYCKA "BUKIECIARNIA" - KWIATY I DEKORACJE
ul. Spacerowa 55A, 26-200 Końskie
 
4. ANCORA Ewa Kotwica
ul. Tektoniczna 4/52, 25-640 Kielce
 
5. "KRUK" Bartosz Kruk
ul. Spacerowa 2/11, 26-026 Morawica
 
6. Wawrzos Marek "EKOSFERA"
Gruszka 4, 26-230 Radoszyce
 
7. GENEZIS STUDIO FOTO-VIDEO Ewelina Bojarska
ul. Długa 12, 28-236 Rytwiany
 
8. CENTRUM ORGANIZACJI KULTUR Barbara Sęk
Drogowle 49, 26-035 Raków
 
9. PHU "BAGOR" BARBARA GORZELAK
Leśniówka 19, 26-080 Grzymałków
 
10. mjk-services Michał Krawczyk
Święcica 71, 28-236 Rytwiany
 
11. Pracownia Projektowo-Krawiecka "Kreacja" Anna Bociurko
ul. Gałczyńskiego 8/59, 25-409 Kielce
 
12. FIET EWELINA FAST CLEAN
ul. Parkingowa 46, 26-110 Skarżysko Kamienna
 
13. ITEDE PAULINA KMITA
ul. Raciborskiego 14/51, 25-640 Kielce
 
14. STUDIO ESTETICA Joanna Osika
Barwinek 5/31, 25-150 Kielce
 
15. Firma Tłumaczeniowo-Szkoleniowa VERTEXT Iwona Mazur
ul. Dewońska 1/36, 25-637 Kielce
 
16. Jerzy Stępień RTV - Naprawa, Sprzedaż, Montaż Anten
Oś. 22 Lipca13/23, 26-020 Chmielnik
 
17. Bożena Sęk Kwiaciarnia
ul. Krzywa 66, 28-300 Jędrzejów
 
18. CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU "CZARNA NIDA" - HALINA KONIECZEK
ul. Przemysłowa 48, 26-026 Brzeziny
 
19. "BONA" BOŻENA KOT, PRODUKCJA SWIEC OZDOBNYCH "BONA"
ul. Mikołaja Kopernika 32/49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 
20. Ewa Pytel Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Ostrowiecka 160, 27-400 Miłków
 
21. AXE-CLEAN Paweł Kusiak
Cząstków 1, 26-006 Nowa Słupia
 
22. FIRMA USŁUGOWO BUDOWLANA ART-KAM Artur Kowalski
Zgórsko 44, 26-052 Sitkówka Nowiny
 
23. Salon Fryzjerski - Klinika Włosa Edyta Drej
ul. Wyspiańskiego 3/23, 25-409 Kielce
 
24. PPHU "BZB MEBLE" Zbigniew Bełczowski
Stara Dębowa Wola 62, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 
25. ZAKŁAD OBRÓBKI METALI Andrzej Wójcik
ul. Mickiewicza 32, 26-020 Chmielnik
 
26. Paulina Łabędzka - Semper Fit strefa zdrowia i urody
ul. Jaszowskiego 28, 28-366 Małogoszcz
 
27. Chądzyńska Katarzyna Usługi Fotograficzne i Wideofilmowanie
ul. Głogowa 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 
28. PPUH "AGAT" Meble na wymiar Wioletta Chyla
Celiny 19, 26-020 Chmielnik
 
29. Agencja Reklamy i Handlu "1 PROMO" Annna Hauer
ul. Kalinowa 38, 25-148 Kielce
 
30. Wachecki Cezary Wytwórnia Rzeczy Dziwnych
ul. Gagarina 10/18, 25-031 Kielce
 
31. PPUH BAJBUS Łukasz Zenka
ul. Plac Kościelny 5, 26-260 Fałków
 
32. PerfektFoto Eliza Strychalska
ul. Malskiej 6/22, 25-435 Kielce
 
33. Borowska Iwona "ABIK"
Jakimowice Kolonia 43, 26-230 Radoszyce
 
34. VENTER Grzegorz Kułagowski
ul. Przedborska 16, 26-060 Chęciny
 
35. Armand Naporowski „DON ARMANDO”
Przyjmo 48, 26-085 Miedziana Góra
 
36. Łukasz Rajek OMEGAMET
ul. Sienkiewicza 104, 29-100 Włoszczowa
 
37. ORCHIDIS STUDIO JUSTYNA ZALEWSKA
Skotniki Małe 68, 28-100 Busko-Zdrój
 
Zapraszamy do współpracy osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
________________________________________________________________
 
Raport z prac Komisji Rekrutacyjnej - pobierz>>
Raport z prac Komisji Oceniającej Biznes Plany - pobierz>>
 
„Wszyscy Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach kwalifikacji”
 
Cel projektu
 
Celem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.
 
W ramach projektu planowane jest przeszkolenie oraz doradztwo indywidualne dla 50 osób i przyznanie środków finansowych dla min. 36 najlepszych przedsięwzięć gospodarczych wraz ze wsparciem i doradztwem pomostowym przez okres 6/12 m-cy.
 
Adresat projektu
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia.
 
Preferowane grupy wsparcia stanowią:
  • Osoby bezrobotne (w tym osoby długotrwale bezrobotne) oraz osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące lub kształcące się);
  • Kobiety, w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci;
  • Osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników;
  • Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców.
Rekrutacja
 
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach informuje, iż nabór uczestników do udziału w projekcie trwa od 05 lipca 2010 r. do 09 lipca 2010r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów: Formularz Rekrutacyjny wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie, Oświadczeniem Kandydata (do pobrania poniżej) oraz kserokopią dowodu osobistego poświadczonego własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
 
Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie lub w Biurze Projektu.
 
Realizator projektu zastrzega sobie prawo przedłużenia rekrutacji w przypadku niedostatecznego zainteresowania projektem.
 
 
Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji - pobierz>>
formularz_rekrutacyjny[1].doc - pobierz>>
formularz_rekrutacyjny[1].pdf - pobierz>>
Karta oceny - pobierz>>
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz>>
Oświadczenie Kandydata - pobierz>>
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz>>
Wsparcie finansowe 6.2 - RAPORT FINANSOWY - pobierz>>
Wsparcie pomostowe 6.2 - RAPORT FINANSOWY - pobierz>>
 
1. Umowa sprzedaży - pobierz>>
2. Deklaracja - pobierz>>
3. Oświadczenie - pobierz>>
 
 
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz>>
załącznik do wnioski - oświadczenie de minimis - pobierz>>
załącznik do wnioski – harmonogram rzeczowo-finansowy - pobierz>>
 
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz>>
Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - pobierz>>
 
Przydatne linki
 
Informacja i promocja:
 
Biuro Projektu:
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
Tel. 041-344-43-92
II piętro
 
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer