Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Moja Firma – Moja Szansa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - II EDYCJA

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza Państwa do udziału w projekcie „Moja Firma – Moja Szansa. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. II EDYCJA” realizowanego w ramach PO KL działanie 6.2.
 
Co jest celem projektu
 
Celem projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.
 
Do kogo adresowany jest projekt
 
Projekt skierowany jest w szczególności do osób znajdujących się wtrudnej sytuacji na rynku pracy:
- osoby do 25 roku życia,
- kobiety,
 
Szczególne preferencje z w wym. grup będą miały na etapie kwalifikowania do projektu osoby , które zamieszkują w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąćdziałalność gospodarcząw obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
 
Rekrutacja
 
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach informuje, iż nabór uczestników do udziału w projekcie jest prowadzony od 5 stycznia 2009r. do 9 stycznia 2009r. w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie SIPH.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów: Karta zgłoszeniowa, Informacja o przedsięwzięciu (poniżej do pobrania), kopia dowodu osobistego do Biura Projektu.
 
Realizator projektu zastrzega sobie prawo przedłużenia rekrutacji w przypadku niedostatecznego zainteresowania projektem.
 
Dokumenty do pobrania
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie pobierz>>
 
Karta zgłoszeniowa pobierz>>
 
Informacja o przedsięwzięciu pobierz>>
 
Karta oceny formalnej pobierz>>
 
Karta oceny merytorycznej pobierz>>
 
Dokumentacja konkursowa do działania 6.2 PO KL pobierz>>
 
 
Harmonogram usług szkoleniowo-doradczych - pobierz>>
 
Raport z oceny Biznes Planów - pobierz>>
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego - pobierz>>
Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis - pobierz>>
Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - pobierz>>
Deklaracja wekslowa - jeden poręczyciel - pobierz>>
Deklaracja wekslowa - dwóch poręczycieli - pobierz>>
 
 
Przydatne linki
 
Biuro Projektu
 
Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa
ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
II piętro w godz. od 8:00 do 15:00
tel. (041) 344 43 92
Osoby do kontaktu:
Piotr Brych, Beata Drąg


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer