Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Profesjonalne Kadry Oświaty

 
                          
 
Profesjonalne Kadry Oświaty
 
 Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „Profesjonalne kadry Oświaty”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest realizowany w ramach zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 
AKTUALNOŚCI W PROJEKCIE: 
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zakończyła realizację szkoleń w ramach projektu Profesjonalne Kadry Oświaty.
 
W szkoleniach wzięło udział 121 nauczycieli oraz pracowników dydaktycznych szkół podlegających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.
 
Zrealizowano 8 szkoleń z zakresu opracowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.
 
Przeprowadzono 320 godzin szkoleniowych z zakresu:
  • Unia Europejska i jej filary. Zarys Polityki Regionalnej i fundusze strukturalne UE. Dokumenty Strategiczne.
  • Przegląd Programów operacyjnych dostępnych w Polsce w latach 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. System wdrażania, wyboru i realizacji projektów.
  • Planowanie i zarządzanie projektem.
  • Szacowanie kosztów projektu i konstruowanie budżetu zadaniowego.
  • Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych – wniosek o płatność.
  • Przegląd wybranych programów przeznaczonych dla Edukacji.
Szkolenia odbywały się w ramach projektu Profesjonalne Kadry Oświaty, realizowanego od 1 kwietnia 2009 roku w ramach umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zespół projektowy składa
serdeczne podziękowania wszystkim
uczestniczkom i uczestnikom
oraz trenerkom prowadzącym szkolenia.

 

Wszystkich nauczycieli i pracowników placówek oświatowych zainteresowanych uczestnictwem w projektach z zakresu pozyskiwania dofinansowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej informujemy, iż Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa planuje realizację tego typu szkoleń w ramach innych projektów. Więcej informacji pod numerem telefonu 41368 02 78.  
__________________________________________________________________________

W dniach od 26 kwietnia do 28 maja 2010r. odbywały się zajęcia kolejnej grupy szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalne Kadry Oświaty. W zajęciach uczestniczyli przede wszystkim nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach. Uczestnicy ocenili szkolenie, w którym wzięli udział na bardzo wysokim poziomie, szczególnie wysoko oceniając przydatność, organizację oraz kompetencje osób prowadzących.

 

Opinie uczestników:

„Szkolenie prowadzone było w bardzo profesjonalny i dostępny sposób. Miła atmosfera stworzona przez prowadzących sprzyjała zdobywaniu nowych ciekawych wiadomości”.

„Szkolenie przygotowane i prowadzone profesjonalnie w miłej atmosferze. Osoby prowadzące prezentowały materiał szkoleniowy w sposób przystępny i zrozumiały”.

„Szkolenie odbywało się w godzinach dla mnie odpowiednich. Atmosfera bardzo dobra. Można pozyskać dla napisania projektu dużą porcję informacji”.

„- profesjonalna kadra

- miła atmosfera

- przydatne materiały szkoleniowe

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z moimi oczekiwaniami”.
______________________________________________________________________________________
 
  W dniu 12 maja 2010r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zakończyła realizację zajęć kolejnej grupy szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalne Kadry Oświaty. Była to przedostatnia grupa osób odbywających szkolenia w ramach projektu. Uczestnikami grupy byli głównie pracownicy szkół gimnazjalnych.
 
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie i wskazali, że spełniło ono ich oczekiwania.
 

Opinie uczestników:
 
„Będę wspominała szkolenie bardzo miło. Panie, które prowadziły zajęcia były kompetentne więc czas nie dłużył się.”
 
„Jestem ze szkolenia bardzo zadowolona. Podziwiam profesjonalne prowadzenie zajęć.”
 
„Atmosfera panująca w czasie szkolenia była wspaniała, kadra prowadząca szkolenie wysoko wykwalifikowana, organizacja zajęć bardzo dobra”
 
„Kadra szkoleniowa miła, z wysokimi kwalifikacjami, kompetentne. Bardzo dobra organizacja zajęć. Liczne materiały szkoleniowe, opracowane perfekcyjnie. Sympatyczna atmosfera szkoleniowa.”
 
Galeria zdjęć:
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________
 
Miło nam poinformować, iż 31 marca 2010r. zakończyły się szkolenia grupy E6 w ramach projektu Profesjonalne Kadry Oświaty. Uczestnikami grupy byli przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych oraz pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko.
 
 
Opinie uczestników:
 
„Szkolenie przebiegało w miłej atmosferze, dowiedziałam się bardzo dużo na temat pisania i realizowania projektów”
 
„Profesjonalna kadra, zajęcia prowadzone w sposób ciekawy i rzeczowy. Dodatkowym atutem są materiały szkoleniowe”
 
„Szkolenie było bardzo interesująca. Zdobyte wiadomości i materiały będą cenną wskazówką w pisaniu projektu”
 
„Szkolenie spełniło moje oczekiwania, przydatne ćwiczenia praktyczne”
 
„Szkolenie było zorganizowane profesjonalnie. Otrzymaliśmy wyczerpujące informacje dotyczące pisania projektu, wskazówki, gdzie się udać w razie trudności oraz weryfikacji napisanego projektu. Dziękujemy”
______________________________________________________________________________________ 
 
Szanowni Państwo,
W dniach 18 i 22-23 lutego2010 roku Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnegow Kielcach przeprowadziło kontrolę projektu „Profesjonalne kadry oświaty”. Poniżej zamieszczamy opinię pokontrolną.
 
„[…]. Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia realizację projektu pn. „Profesjonalne kadry oświaty”. Kontrolujący sprawdzając poprawność realizacji projektu bez uwag oceniają działanie Beneficjanta w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych. Pozytywnie ocenia się również dokumentowanie procesu rekrutacji uczestników projektu oraz sposób finansowania, ewidencjonowania dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu, pracownicy Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach są zaangażowani w realizację projektu, znają i w praktyce stosują zasady archiwizacji dokumentacji, w tym termin ich przechowywania. Zespół kontrolujący wydając pozytywną opinię w weryfikowanym obszarze, podkreśla duże zaangażowanie i staranność w przygotowaniu dokumentacji stanowiącej podstawę kontroli. Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji tego projektu.”
______________________________________________________________________________________
 
Kolejna grupa pracowników oświaty biorących udział w projekcie zakończyła kurs w dniu 9 marca 2010 r. Uczestnikami grupy E5 byli głównie nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Uczestnicy grupy E5 ocenili jako bardzo ciekawe i efektywne. Oto kilka opinii:
 
„Doskonale przygotowane panie prowadzące, które w sposób prosty i interesujący przekazywały bardzo zawiłe informacje”
 
„Czas szkolenia wykorzystany efektywnie, kompetentna kadra, szkolenie w dużym stopniu zaspokoiło moje oczekiwania”
 
„Profesjonalne kadry, sprawność organizacyjna, przydatne materiały”
  _______________________________________________________________________________________
 
Trwa rekrutacja na kolejne terminy szkoleń w ramach projektu „Profesjonalne kadry oświaty”.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem projektu: Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach 041368-02-78 lub Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.
 
Plan szkoleń na 2010

Nazwa grupy

Terminy poszczególnych spotkań

Liczba godzin szkoleniowych

E5

6,18,19,23 lutego, 1,2,8,9 marca

40

E6

10,11,16,24,25,30,31 marca

40

E7

10,14,15,20,27,28 kwietnia, 12,13 maja

40

E8

19,20,27,28 kwietnia, 11,20,21,27,28 maja

40

Uwaga!!! Terminy mogą ulec nieznacznym zmianom.
______________________________________________________________________________________
 
Już 60 osób - czynnych zawodowo nauczycieli, pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych a także kadra administracyjna i zarządzająca oświatą z placówek podległych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski - uzyskało nowe umiejętności i wiedzę w zakresie aplikowania o środki na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i grantów Komisji Europejskiej.
 
Od stycznia 2010 r. zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest realizowany w ramach zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
_________________________________________________________________________
 
Grupa szkoleniowa E4, odbywająca szkolenia w ramach projektu „Profesjonalne Kadry Oświaty”, zakończyła zajęcia 24 listopada 2009 roku. Uczestnicy szkoleń uzyskali nowe umiejętności i wiedzę w zakresie aplikowania o środki na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i grantów Komisji Europejskiej. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili udział w szkoleniach, ich przydatność , a także organizację oraz kwalifikacje trenerów prowadzących zajęcia.
 
 
Opinie uczestników:
„Szkolenie spełniło moje oczekiwania, wreszcie ktoś przedstawił tematykę w sposób przystępny, poparty praktyką. Brawo!”
 
„Rzetelna wiedza, miła atmosfera.”
 
„Wykładowcy profesjonalnie przygotowani, dużo pomocy, miła atmosfera”
 
„Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, podniosło świadomość korzystania z kolejnych szkoleń”
 
Galeria zdjęć:
 
   
 
   
_____________________________________________________________________________________
 
 
 
24-go października 2009 rozpoczęły się zajęcia kolejnej grupy nauczycieli i pracowników placówek oświatowych w ramach projektu „Profesjonalne Kadry Oświaty”. Uczestnikami szkoleń w ramach Grupy E4 są przede wszystkim nauczyciele zatrudnieni w Szkołach Podstawowych. Zajęcia potrwają do 24 listopada.
 
Galeria zdjęć:
 
   
 
   
_____________________________________________________________________________________
Kolejna edycja szkoleń realizowanych w ramach projektu „Profesjonalne kadry oświaty” została zakończona 6 listopada 2009 roku. W szkoleniach wzięli udział nauczyciele zatrudnieni w Szkołach Podstawowych na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Z satysfakcją informujemy, iż jak wynika z przeprowadzonej oceny szkolenia spełniło ono oczekiwania uczestników, którzy zdobyli nowe umiejętności związane z pisaniem projektów, ich rozliczaniem, wypełnianiem niezbędnej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.
 
Opinie uczestników:
 
„Przebyłam już kilka tego typu szkoleń i dopiero to szkolenie dało mi prawdziwy obraz pracy jaka czeka zespół powołany do napisania projektu. Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu”
 
„Szkolenie w bardzo wysokim stopniu spełniło oczekiwania uczestników. Osoby prowadzące były zawsze świetnie przygotowane merytorycznie, umiały przekazać posiadaną wiedzę, były także elastyczne, chętnie udzielały odpowiedzi na zadawane dodatkowo pytania. Otrzymywane materiały będą przydatne w naszej pracy nad projektem. Atmosfera na zajęciach była wspaniała”
 
„Szkolenie bardzo mi się podobało, bardzo przydatne. Materiał szkoleniowy opierał się na konkretnych przykładach. Prowadzący byli kompetentni”
 
„Szkolenie było bardzo interesujące i co ważne dotyczyło bezpośrednio szkół podstawowych”
 
„Prowadzący byli kompetentni. Posiadali bardzo dużą wiedzę i potrafili w sposób profesjonalny oraz przystępny podzielić się nią z uczestnikami szkolenia. Podobało mi się to, iż nie tylko zwracano uwagę na teoretyzowanie, lecz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy”
 
„Szkolenie bardzo mi się podobało. Zdobyłam wiele informacji i wiadomości dotyczących umiejętności pisania projektów, ich rozliczania, wypełniania niezbędnej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej. Prowadzący byli mili i kompetentni, a organizacja dostosowana była do możliwości uczestników kursu”
„Szkolenie prowadzone profesjonalnie, na podkreślenie zasługują kompetencje prowadzących, miła atmosfera”
_________________________________________________________________________
 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa z satysfakcją informuje, iż trwają kursy dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, organizowane w ramach projektu „Profesjonalne kadry oświaty”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 16 czerwca miało miejsce zakończenie pierwszego kursu skierowanego do nauczycieli chcących dostosować kwalifikacje do bardziej świadomego i efektywnego wykorzystania możliwości i środków, jakie dają fundusze strukturalne i granty Komisji Europejskiej. Uczestnicy kursu mieli możliwość zdobycia i poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności związanych z tworzeniem, zarządzaniem, monitorowaniem i rozliczaniem projektów. Udział w kursie umożliwił zdobycie umiejętności sprawnego korzystania z dokumentów programowych, jak i samodzielnego wyszukiwania, przeglądania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Projekt przyczynił się także do lepszego zrozumienia założeń i celów oraz priorytetów i działań programów operacyjnych i europejskich programów edukacyjnych.
 
Projekt „Profesjonalne kadry oświaty” daje uczestnikom możliwość zapoznania się z Programami Operacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i innych programów edukacyjnych dostępnych w Polsce w latach 2007- 2013. Programy te zakładają realizację działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Udział w projekcie daje szansę na większy udział szkół i placówek oświatowych w projektach realizowanych w ramach PO KL oraz Grantów Komisji Europejskiej, dzięki możliwości uzyskania wiedzy niezbędnej do aplikowania o środki unijne.
 
Uczestnicy pierwszej grupy biorącej udział w szkoleniu bardzo wysoko ocenili organizację kursów, jak i wykładowców prowadzących zajęcia.
 
Ocena szkolenia „Profesjonalne kadry oświaty”- Grupa E1:
 
Opinie uczestników:
 
„Kurs bardzo przydatny, w znacznym stopniu poszerzył moje wiadomości nt. pozyskiwania funduszy unijnych; prowadzony przez profesjonalną kadrę; atmosfera super!!!”
 
„Prowadziły go osoby kompetentne, mające bardzo dobry kontakt ze słuchaczami- uczestnikami; wiedza przekazywana była w sposób przystępny; pomocne były i są materiały szkoleniowe”
 
„Szkolenie profesjonalne, atmosfera bardzo miła”
 
„Profesjonalna kadra, jasno i przejrzyście przedstawione zagadnienia, bardzo dobry kontakt z prowadzącymi”
 
„Bardzo miła atmosfera, profesjonalna kadra, która w przystępny, konkretny sposób przekazywała informacje”
 
W dniu 12 września rozpoczęły się zajęcia w ramach drugiej edycji szkoleń. W zajęciach biorą udział nauczyciele gimnazjów oraz pracownicy szkół zatrudnieni w placówkach oświatowych podlegających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski. 15to osobowa grupa zakończy zajęcia w październiku 2009 roku.
 
Galeria zdjęć:
 
         
 
         
 
Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe w wersji papierowej jak i na nośniku elektronicznym- pendrive, catering, wysokiej klasy trenerów wykorzystujących aktywne metody szkoleniowe i techniki warsztatowe. Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 osób, a każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie udziału w szkoleniu.
 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi również akcje informacyjne podczas licznie organizowanych szkoleń, seminariów i konferencji realizowanych w ramach swojej działalności statutowej. Działania te mają na celu promocję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu „Profesjonalne kadry oświaty”. Zainteresowani mogą uzyskać ulotki informacyjne, których publikacja została sfinansowana w ramach projektu, jak również zespół projektu udziela informacji dotyczących realizacji projektu, rekrutacji i możliwości udziału w kursach oraz źródeł finansowania.
 
Ulotka informacyjna - pobierz>>
 
Promocja projektu miała miejsce między innymi podczas szkolenia „Czas pracy kierowców- najnowsze zmiany w przepisach” w dniu 26 sierpnia 2009 roku oraz podczas szkolenia „Okno na świat innowacji” w dniu 22 września 2009. Szkolenia zostały zorganizowane przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
 
         
 
         
 
Wszystkich zainteresowanych projektem „Profesjonalne kadry oświaty” zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.
_____________________________________________________________________________________ 
Adresatami projektu są przede wszystkim czynni zawodowo nauczyciele oraz pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych a także kadra administracyjna i zarządzająca oświatą oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy chcą podwyższać swoje kompetencje zawodowe w zakresie opracowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii. Projektem zostanie objęta również grupa nauczycieli doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, którzy w wyniku kursu posiądą umiejętności samodzielnego przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków pozabudżetowych, w tym projektów unijnych i grantów Komisji Europejskiej.
 
UWAGA!!!   
 
W projekcie mogą wziąć udział czynni zawodowo nauczyciele, pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, a także kadra administracyjna i zarządzająca oświatą oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu nauczyciele, którzy zatrudnieni są w placówkach oświatowych podlegających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, która wniosła wymagany 15% wkład własny do projektu.
 
Celem głównym projektu „Profesjonalne kadry oświaty” jest dostosowanie kwalifikacji regionalnych kadr oświaty do bardziej świadomego i efektywnego wykorzystania możliwości i środków, jakie dają fundusze strukturalne i granty Komisji Europejskiej. Przełoży się to na bardziej atrakcyjną i nowoczesną formę kształcenia, w tym również kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Udział w projekcie będzie miał korzystny wpływ na rozwój kompetencji wysoko wykwalifikowanej kadry systemu oświaty, w tym zdobycie umiejętności tworzenia i zarządzania projektami. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje zgodne będą z wymogami strategicznych kierunków rozwoju regionu.
 
Cele szczegółowe to organizacja i przeprowadzenie kursów dla kadr oświaty a także podniesienie świadomości tej grupy odnośnie możliwości, jakie otwierają przed beneficjentami fundusze UE.
 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy obejmujące zagadnienia z zakresu polityki regionalnej UE, zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, programów operacyjnych, grantów Komisji Europejskiej, w tym europejskich programów edukacyjnych, praktycznych zasad przygotowywania projektów, zasad tworzenia budżetów i harmonogramów działania, zarządzania, monitorowania i rozliczania projektu.
 
Udział w kursach jest bezpłatny dla uczestników.
 
Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie wkładu finansowego przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego odpowiednią do miejsca zatrudnienia uczestnika.
 
Czas trwania projektu: 01.04.2009- 30.06.2010
 
Organizatorzy: Projektodawcą i realizatorem projektu jest Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa w Kielcach.
 
Regulamin udziału w projekcie - pobierz>>
Harmonogram szkoleń - pobierz>> 
Formularz zgłoszeniowy - oświadczenie- pobierz>>
Deklaracja - pobierz>>
 
BIURO PROJEKTU:
 Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, IIIp.
25-002 Kielce
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 
Informacji udziela:
 Anna Śmiłowska
Tel. 041368 02 78
Fax. 041368 02 78
___________________________________________________________________________________
 
Finansowanie projektu:
 
Europejski Fundusz Społeczny- EFS.
Jeden z funduszy strukturalnych UE, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w UE. Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy.
 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki- PO KL.
28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
W PO KL przyjęto zasadę podziału zadań na te, które są realizowane na poziomie centralnym ( priorytety od I do V), mające na celu poprawę funkcjonowania instytucji rynku pracy oraz na te związane bezpośrednio ze wsparciem dla ludzi, realizowane na poziomie regionalnym (priorytety od VI do IX). Priorytet IX ma za zadanie wspierać regiony w zakresie podnoszenia jakości i poziomu wykształcenia społeczeństwa. Przewiduje się realizację tego celu poprzez realizację programów rozwojowych szkół, obejmujących wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawę efektywności nauczania kompetencji kluczowych. W ramach Priorytetu udzielane jest również wsparcie na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej (szczególnie na obszarach wiejskich) oraz modernizacji kształcenia zawodowego i jego lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy. Istotnym elementem Priorytetu jest doradztwo edukacyjno- zawodowe pozwalające na lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnych rynków pracy.
 
Realizowane mają być również działania na rzecz upowszechnienia szkolnych form kształcenia ustawicznego oraz kształcenia nauczycieli i kadr systemu edukacji. W Priorytecie IX przewidziano formy wsparcia przyczyniające się do poprawy kondycji kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, które odpowiadają specyfice obszarów wiejskich i zgodnie z nią będą wykazywać wysoką skuteczność, tj. wsparcie na rzecz tworzenia i podejmowania aktywności przez lokalne inicjatywy i pakty na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców wsi w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego.
Cele priorytetu IX:
1. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego – zwiększenie do 45% odsetka absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kończących się maturą
2. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich – zwiększenie do 11% odsetka nauczycieli podnoszących swoje kompetencje poprzez doskonalenie zawodowe w krótkich formach w ramach osi priorytetowej (w tym odsetka nauczycieli na obszarach wiejskich do 33%, a odsetka nauczycieli kształcenia zawodowego do 8%)‏
 
Działanie 9.4Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Celem działania jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.
 
Przydatne linki
portal Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.efs.gov.pl/
portal Funduszy Strukturalnych: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego- Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://www.pokl.sbrr.pl/
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: http://www.wup.kielce.pl/
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Człowiek - najlepsza inwestycja


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer