Newsletter:

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej

Chemar Rurociągi - II Edycja

Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr
spółki Chemar Rurociągi- II edycja
 
                      
 
Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizuje projekt Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr spółki Chemar Rurociągi- II edycja”.
 
Celem projektu jest poprawa efektywności operacyjnej i możliwości rozwoju spółki Chemar Rurociągi poprzez podwyższenie wiedzy, umiejętności i dopasowanie kompetencji jego kadry zarządzającej i pracowników do wymagań współczesnego rynku.
 
Projekt zapewnia kompleksowe szkolenia podnoszące kompetencje kadry menedżerskiej, inżynieryjnej i produkcyjnej, co pozwoli na dostosowanie kompetencji firmy do wymogów rynku i budowy nowoczesnej gospodarki regionu. Projekt obejmuje szkolenia w zakresie:
  • podnoszenia umiejętności menedżerskich
  • rozwoju kadry technicznej
  • podnoszenia umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim i niemieckim
BIURO PROJEKTU:
Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, IIIp.
25-002 Kielce
Tel/fax: 041368 02 78
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Celem działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.
 
Przydatne linki
portal Europejskiego Funduszu Społecznego: http://www.efs.gov.pl/
portal Funduszy Europejskich na lata 2007- 2013: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: http://www.wup.kielce.pl/
 
Projekt „Kompleksowy program rozwoju profesjonalnych kadr
spółki Chemar Rurociągi- II edycja” jest realizowany
na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
                                            
 


Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
www.siph.com.pl, biuro@siph.com.pl

Wykonanie: Producer